DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Škola v přírodě – Mozolov, 1. – 5. 5. 2017
Informace ZDE


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 – informace ZDE
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE
Dny otevřených dveří. Informace ZDE
Talentové zkoušky z Vv. Informace ZDE


dílna_pro_děti_a_rodiče_v_Ex_Post_Ilustruju-ILUSTRUJEME!_2 nabídka_MŠ_a_ZŠ_Ilustruju-ILUSTRUJEME!_2 primestsky_kemp_P1


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


Zájezd do Anglie – JIŽNÍ DEVON, CORNWALL, LONDÝN – 3.-9.června 2017.
Informace k zájezdu si přečtěte ZDE
Program zájezdu je popsán ZDE


Informace k zájezdu na pobřeží Costa Brava, Španělsko pro žáky 6. a 7. tř. v termínu 9. 6 – 18. 6. 2017 ZDE
Pokyny k zájezdu:
Tyto formuláře vyplňte, podepište, pošlete v elektronické podobě.
Prohlášení zákonných zástupců
Souhlas zákonného zástupce s výjezdem dítěte do zahraničí
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Tento formulář odevzdejte při nástupu do autobusu.
Prohlášení o bezinfekčnosti
Výtvarné pomůcky na zájezd:
Fixy barevné (černý tenký, tlustý), tuš černá, špejle, tužky č. 1, 2, ořezávátko, štětce (tlustý, kulatý, plochý), vodovky nebo akvarel, kelímek, hadřík, suchý pastel, blok papírů na kreslení a malování, tvrdé desky min. A3, karton na malování.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)
Mgr. Barbora Kučerová (psycholog), tel. 267 997 011; bkucerova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; kdvorakova@ppppraha.cz


Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2017-2018 najdete ZDE


Pomůcky do Vv na rok 2016-2017

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

VÍKEND_10_REPORT HOCHFICHT_2017_REPORT HUSTEC_VÁNOČNÍ_KONCERTY_2016_SPOL

Komentáře nejsou povoleny.