,

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Výsledky talentových zkoušek z Vv – žáci přijati do výtvarné třídy ve školním roce 2018/2019 ZDE


Kritéria přijetí do výtvarné třídy 6. ročníku ve školním roce 2018/2019:

1. Výsledky talentových zkoušek
2. Úroveň donesených výtvarných prací
3. Chování uchazeče dle ŽK i v průběhu zkoušky
4. Kapacita budoucích šestých tříd

Ve školním roce 2018/2019 můžeme otevřít pouze dvě šesté třídy – jednu výtvarnou a jednu běžnou. Vzhledem k poměrně vysokému počtu žáků současných 5. tříd budeme moci přijmou cca 15 nových žáků.

Děkujeme za pochopení.
Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,

V prostorách šaten v budově Vodičkova 22 se vyskytl závažný problém – trhliny ve zdi i v podlaze. Přivolaní statici doporučili uzavřít prostor do té doby, než bude provedena výzkumná sonda, která by měla zjistit, kde je problém a jaké hrozí nebezpečí.

Z výše uvedených důvodů je tedy od pondělí 14. 5. až do odvolání prostor se šatními skříňkami uzavřen. Žáci se zatím nemusí přezouvat, mobilní telefony budou mít po celou dobu vyučování i přestávek vypnuté a uschované v taškách.

O stavu oprav a případných změnách vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Seznam dětí přijatých do 1. ročníku na základě veřejného losování a pořadí vylosovaných náhradníků najdete ZDE


Výsledky zápisu do 1. tříd konaného ve dnech 25. – 26. 4. 2018
ZDE


Upozornění.

V ulici Školská probíhají stavební práce, v důsledku toho jsou v ulici rozkopané chodníky. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.ZÁPIS PRVŇÁČKŮ

Zápis do 1. tříd se koná ve středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna 2018 –
vždy od 14.00 do 18.00 hodin v budově 1. stupně – Jindřišská 32, Praha 1.

Informace k zápisu ZDE a ZDE

Dny otevřených dveří v budově Jindřišská 32 – ve středu 21. března 2018 (od
15.00 do 18.00) a v pátek 23. března 2018 (od 9.00 do 11.00)


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Šachový kroužek
Vážení rodiče, nově probíhá na naší škole šachový kroužek

Kdy: každý čtvrtek od 15:15 – 16:00
Kde: budova Vodičkova 22
Cena: 1000,- Kč
Kroužek vede: p. S. Žiger

Pro další informace kontaktujte pí.Neumannovou nebo p. Kempfera.


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Zájmové kroužky 2. pololetí 2018 ke stažení ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


Leták v elektronické podobě ke stažení ZDE


Vážení rodiče,

od pátku 13.10. 2017, z provozních důvodů, bude oddělení Veverek rozděleno do oddělení Žabáků Renáty Antalové a oddělení Želviček Renaty Koptové, do odvolání.
Oddělení Jogínků, třetí třídy, povede vychovatelka Alena Jará a oddělení Berušek, čtvrté třídy, povede Mgr. Alla Konaševská, taktéž do odvolání.

Děkujeme za pochopení


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018 najdete ZDE


Přehled zájmových kurzů na rok 2017/2018 ZDE


Vážení rodiče,
z provozních důvodů byl ukončen provoz ranní družiny ve Vodičkově ulici.
Děkujeme za pochopeníV souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


Pomůcky do Vv na rok 2017-2018

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.