DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Ve školním roce 2019/2020 opět otevíráme v 6. ročníku výtvarnou třídu.
Talentové zkoušky se konají ve středu 22. 5. 2019 od 8.15. Bližší informace o průběhu talentové zkoušky budou zveřejněny na webu školy do poloviny března.

Den otevřených dveří v budově Vodičkova 22 – čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.00 – 18.00


Zápis

Informace 1

Informace 2

Desatero


Výtvarně poznávací zájezd do Španělska.
Důležité upozornění:

Vážení rodiče. Byla nám nabídnuta CK služba All Inclusive. Po zkušenostech z předešlých let bylo by dobré této služby využit, aby byl dodržován pitný režim. Proto se cena zájezdu zvedne o 690,- Kč.

Děkuji za pochopení.
Olga Sklenářová


Škola v přírodě Dolní Dvůr pro třídy 1. A, 2. A a 4. A a vybrané žáky 1. stupně.
Termín 18. 2. – 23. 2. 2019

Bližší informace ZDE


Informace pro zájemce o talentové zkoušky do 6. ročníku pro šk. r. 2019/2020:

Talentové zkoušky se konají 22. 5. 2019, bližší informace budou zveřejněny během února 2019.


KLUZIŠTĚ PRAHA 1 OVOCNÝ TRH


Omlouváme se za dlouhotrvající náročné stavební práce v suterénu školy v prostorách šaten. Pro ilustraci uvádíme následující fotodokumentaci.

Děkujeme za pochopení
D. Zelená


Čtenářský klub – přehled knih ZDE


Výtvarně poznávací zájezd, Španělsko. Červen, 2019

Vážení rodiče,
nabízíme opět červnový 9-denní zahraniční výtvarný zájezd pro žáky z výtvarných tříd (6. B a 9. C). Naším cílem bude opět Španělské Katalánsko, Costa Maresme, které leží cca 45 min. vlakem od Barcelony. V době pobytu bude možno navštívit Barcelonu, Gironu, Figueres. Zájezd připravujeme s CK MONATOUR, která tyto zájezdy organizuje již řadu let, a máme s ní dobré zkušenosti. Naše škola již s touto agenturou a na tomto místě byla třikrát.
TERMÍN: začátek června
DOPRAVA: klimatizovaným autobusem, splňujícím předpisy EU pro přepravu osob, dva zkušení řidiči, možnost koupě občerstvení
UBYTOVÁNÍ: hotel ***
STRAVOVÁNÍ: španělská plná penze, švédské stoly
PLÁŽ: moře vzdálené cca 150 m.
CENA: 8 890, – Kč (r. 2018)
Bližší informace obdržíte v kabinetě ČJ.
Po odevzdání přihlášky budou vystaveny variabilní symboly pro platbu převodem. Teprve po zaplacení první platby bude žák/yně závazně přihlášen/a.

Olga Sklenářová


Den otevřených dveří v Jindřišské 32 dne 20.3.2019 – od 15 do 18 hodin a 22.3. 2019 od 9 do 11 hodin.


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školní družině a školním klubu ve
školním roce 2018/2019:
ŠD_2018_2019_reg._čísla
ŠK_2018_2019_reg._čísla


Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2017-2018 ZDE


ZÁJMOVÉ KURZY ZŠ VODIČKOVA ZDE


Od školního roku 2018/2019 dochází k úpravě placení školního klubu pro žáky druhého stupně.
Více informací najdete ZDEVážení rodiče,

Od pondělí 10. 9. 2018 se vyučuje dle rozvrhu v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že se stále pracuje na zpevnění suterénní přístavby, nebudou ještě v měsíci září k dispozici šatny v suterénu. Platí tedy stejná opatření jako koncem školního roku, tj. žáci se nemusí přezouvat a mobilní telefony nebudou odkládat do šatních skříněk, ale budou je mít po celou dobu pobytu ve škole vypnuté a uložené v taškách.

Přeji jménem všech zaměstnanců školy našim žákům i vám, rodičům, mnoho sil a štěstí ve školním roce 2018/2019.

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Vážení rodiče,

V prostorách šaten v budově Vodičkova 22 se vyskytl závažný problém – trhliny ve zdi i v podlaze. Přivolaní statici doporučili uzavřít prostor do té doby, než bude provedena výzkumná sonda, která by měla zjistit, kde je problém a jaké hrozí nebezpečí.

Z výše uvedených důvodů je tedy od pondělí 14. 5. až do odvolání prostor se šatními skříňkami uzavřen. Žáci se zatím nemusí přezouvat, mobilní telefony budou mít po celou dobu vyučování i přestávek vypnuté a uschované v taškách.

O stavu oprav a případných změnách vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK NA VV 2018/2019

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.