DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Připomínáme, že ve dnech 17. – 21. 2. 2020 jsou jarní prázdniny. Škola bude tento týden uzavřena, v provozu nebudou ani školní jídelny (Vodičkova, Jindřišská).

Přejeme vám pěkné prázdniny.


Zájezd do Worcestru

Vážení rodiče,
doplatek na zájezd ve výši 9310 Kč posílejte prosím na účet školy 35-2000728359/0800 do 2.4.2020 včetně. Označte prosím přiděleným VS žáka,jeho jménem a Anglie 2020.
Informativní schůzka pro rodiče se koná dne 2.3.2020 od 16.15 hod. ve třídě 8.C,1.patro.
Děkujeme.
PhDr.Jarmila Steklá
Mgr.Marie Kripnerová


Škola v přírodě Dolní Dvůr pro třídy 1. A, 2. A a 3. A a vybrané žáky 1. stupně.
Termín 24. 2. – 29. 2. 2020
Bližší informace ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Škola v přírodě Dolní Dvůr pro třídy 1. A, 2. A a 3. A a vybrané žáky 1. stupně.

Termín 24. 2. – 29. 2. 2020

Bližší informaceVýzva pro zájemce o zájezd do Španělska.

Nabízíme poslední volná místa na zájezd do Španělska. Bližší informace vám rády podají pí. Sklenářová nebo pí. Miženková


Žáci přijati do ŠD 2019-2020 – registrační čísla ZDE


Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Nabídka zájezdu Provence a Azurového pobřeží ZDE


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školním klubu ve školním roce 2019/2020: Seznam ZDE


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 ZDE


Vážení rodiče,

dostali jsme nabídku na natáčení rozhovoru s žáky na téma „nebezpečí sociálních sítí“. Pokud byste měli na základě přečtení přiloženého dopisu zájem, aby se vaše dítě zapojilo, sdělte to, prosím, zástupkyni ŘŠ Mgr. Evě Osvaldové.
Autorský projekt DOPAMIN

Děkujeme vám. Vedení školy.


Vážení rodiče,

ve spolupráci s CK MONATOUR každý rok připravujeme pro žáky 6. ročníků výtvarně poznávací zájezd do Španělska. V letošním školním roce se zájezd bude konat koncem května. Loňská cena zájezdu byla 9 450, Kč. Cena zahrnovala dopravu, stravování ALL INCLUSIVE (švédské stoly + pitný režim), ubytování v hotelu s animačním programem, bazénem na pobřeží Malgrat de Mar, pedagogický dozor.
Pro plánování zájezdu v roce 2020 prosím napište, zda mate zájem o účast Vašeho dítěte na zájezdu. Cena zájezdu se odvíjí od velikosti skupiny.

Organizátor zájezdu.
Olga Sklenářová


PROVENCE
24.5.2020 – 30.5.2020

Vážení rodiče, jako před dvěma lety připravuji s cestovní kanceláří CK Scholare zájezd do Francie.
Bližší informace ZDE


Vážení rodiče,milí žáci,
nabízíme Vám jazykový pobyt ve Worcestru ve Velké Británii ve dnech 23.- 30.5.2020.
Více informace najdete ZDEDOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK NA VV 2018/2019

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Přípravná třída

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.