DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
POZOR – ZMĚNA!!!

Omlouváme se za problémy v komunikaci – omylem se na webové stránky dostaly nesprávné termíny Dne otevřených dveří. Termíny jsou následující:

Jindřišská 32 – 1. – 2. třídy + přípravná třída – 21. 3. 2018 – 15.00 – 18.00 23. 3. 2018 – 9.00 – 11.00

Zápis do 1. tříd jsou 25. 4. a 26. 4. 2018 – 14.00 – 18.00

Vodičkova 22 – výtvarné třídy a celý 2. stupeň – Den otevřených dveří – 15. 5. 2018 – 14.00 – 18.00

Talentové zkoušky z výtvarné výchovy do budoucích 6. ročníků – 23. 5. 2018 – 8. 15 v hlavní budově Vodičkova 22

Přihláška k talentovým zkouškám ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Bc. Martina Braunová (psycholog), tel. 267 997 001,
e-mail: mbraunova@ppppraha.czLeták v elektronické podobě ke stažení ZDE


Vážení rodiče,

od pátku 13.10. 2017, z provozních důvodů, bude oddělení Veverek rozděleno do oddělení Žabáků Renáty Antalové a oddělení Želviček Renaty Koptové, do odvolání.
Oddělení Jogínků, třetí třídy, povede vychovatelka Alena Jará a oddělení Berušek, čtvrté třídy, povede Mgr. Alla Konaševská, taktéž do odvolání.

Děkujeme za pochopení


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018 najdete ZDE


Přehled zájmových kurzů na rok 2017/2018 ZDE


Vážení rodiče,
z provozních důvodů byl ukončen provoz ranní družiny ve Vodičkově ulici.
Děkujeme za pochopeníV souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


Pomůcky do Vv na rok 2017-2018

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

HOCHFICHT_2017_REPORT HUSTEC_VÁNOČNÍ_KONCERTY_2016_SPOL

Komentáře nejsou povoleny.