DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


VÁŽENÍ RODIČE,
ve středu 7. 5. 2014 se koná od 19.00Národním domě na Smíchově ve Velkém sále společenský večer naší školy. Tuto akci realizujeme letos poprvé. Proběhne stužkování (šerpování) žáků 9. ročníků, naši žáci vystoupí se svým překvapením, dojde i na ukázku několika skladeb v podání saxofonického orchestru při ZUŠ U Půjčovny. Během večera bude tombola, v níž můžete vy nebo vaše děti vyhrát symbolické ceny.
Celkovou organizaci večera mají na starosti pánové Kempfer a Pilc, což je samo o sobě zárukou toho, že se všichni dobře pobavíte. Jste samozřejmě srdečně zváni i k tanci, celý večer vám k tanci a poslechu bude hrát kapela Profil z Vlašimi. Občerstvení lze tak jako na jiných podobných akcích zakoupit přímo u sálu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o společenskou událost pro děti, je jasné, že nevyžadujeme plesové šaty atd. Obzvláště dívky z nižších ročníků měly obavu, že nemají nic na sebe – bohatě stačí nějaké letní šaty. Samozřejmě, že žáci devátých tříd to již pojmou noblesněji, ale ti zase brzy využijí společenského oděvu na střední škole.
Velmi si přeji, aby se celá akce povedla. Doufám, že se s vámi setkám v co nejvyšším počtu, ráda vás všechny na akci uvítám. Myslím, že i děti budou mít bohatý zážitek, a bude-li spokojenost na všech stranách, můžeme večer v příštím roce zopakovat.
Bližší informace se dozvíte na třídních schůzkách 23. 4. 2014 a na Klubu rodičů, kde jsou zástupci jednotlivých tříd.
Cena vstupenky je 100 Kč, pokud si vaše děti zakoupí 2 vstupenky, třetí bude zdarma.
Děkuji všem za pochopení a těším se na viděnou

Dagmar Zelená


Vážení rodiče,
vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Den otevřených dveří se koná v úterý dne 22. dubna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin v budově Vodičkova 22.


Informace k talentovým zkouškám
Vážení rodiče, již tradičně otevíráme ve školním roce 2014/2015 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. U zájemce o tuto třídu se předpokládá, že má mimořádný zájem o výtvarné tvoření, že se mu věnuje ve větší či menší míře i v rámci svého volného času (není podmínkou) a že je připraven věnovat se této činnosti v případě potřeby i nad rámec školního vyučování (soutěžní výtvarné projekty atd.). Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je rovněž teoretická výuka – předmět Dějiny umění (jedna hodina týdně).
Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě:
-
úspěšného vykonání talentových zkoušek (pocitová kresba)
- výsledku hodnocení předložených prací, které žák přinese k talentové zkoušce – cca 5 prací z letošního školního roku v podepsaných deskách; přidat lze též keramické výrobky v podepsané krabici. Na každé práci musí být uveden věk dítěte.
Termín konání talentových zkoušek: 14. 5. 2014
V případě zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte ji do kanceláře školy nejpozději 28. dubna 2014. Pozvání k talentovým zkouškám obdrží žák po odevzdání závazné přihlášky.

Přihláška k talentovým zkouškám ZDE


Výtvarně poznávací zájezd
Jižní Francie – Provence
7.–15. 6. 2014.

Bližší informace a závazná přihláška ZDE
Další informace k výtvarnému pobytu 2014 ZDE


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH
Ve fotogalerii Klubu mladých najdete fotky z lyžování v Hochfichtu a z večerního lyžování na Monínci


Úspěchy našich žáků
Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Žádosti o odklad povinné školní docházky a žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy vyřizujeme postupně po obdržení povinných příloh.
Pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníku a pro rodiče žáků přijatých do přípravné třídy se uskuteční první třídní schůzka dne 26. 6. 2014 od 16.30 hod. v budově žáků 1. a 2. ročníku – Jindřišská 32.


Školní psycholožka Mgr. Lucia Jurová bude v roce 2014 působit v naší škole vždy jeden den v týdnu. Začátkem ledna – ve středu 8. 1. a 15. 1., v dalších týdnech vždy každé pondělí. K dispozici vám bude opět ve studovně v 1. patře budovy Vodičkova.


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2014/2015 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.
Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE


Jazykově – poznávací zájezd do Velké Británie. Základní informace naleznete ZDE
Bližší informace ZDE


Ve školním roce 2013/2014 jsme otevřeli pro děti s odloženou školní docházkou přípravnou třídu, která je určena k jejich systematické přípravě na vstup do povinného vzdělávání. Informace o možnosti zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků (viz. výše).
Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Ve školním roce 2013/2014 jsme otevřeli třídy zaměřené na Vv, počítačovou grafiku a animaci, dále nabídli jsme třídy s menším počtem žáků pro děti vyžadující individuální přístup.

Komentáře nejsou povoleny.