DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče,

Všichni dojeli na adaptační kurz do Jaroměře v pořádku.

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Kroužek počítačové grafiky

Zájmový kroužek je určen žákům, kteří se chtějí připravit na studium na střední umělecké školy. Děti budou mít možnost naučit se základy práce s grafickými programy Corel Draw a GIMP. Součástí bude práce s bitmapovou a vektorovou grafikou, fotografování a úprava fotek, výroba tiskovin a propagačních materiálů. Výsledkem bude vlastní reprezentační soubor prací.
Do kroužku se můžou hlásit žáci 8. a 9. ročníku. Cena kroužku 250,- Kč za měsíc.
Kroužek se bude konat vždy ve středu od 14:00 (2 vyuč. hodiny).


Vážení rodiče,
žáci 7. – 9. tříd mají v letošním školním roce 2017 /2018 opět možnost navštěvovat
Klub mladých diváků.
V průběhu školního roku žáci navštíví v doprovodu pedagoga 4 divadelní představení za členský poplatek ve výši 430,- Kč.
Většina představení bude realizována v odpoledních a večerních hodinách.
Skladba představení bude sestavena tak, aby odpovídala věku žáků a vhodnou formou doplňovala jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Děti mají možnost se seznámit s různými pražskými divadly napříč divadelními žánry. Návštěva divadla je rovněž událost společenská, jejíž úroveň děti samy svým chováním a oblečením určují.
Přihlášky budou dětem rozdány v týdnu od 11.září. Peníze s přihláškou (prosím o vyplnění e-mailu zákonného zástupce) odevzdávejte p. uč. Daně Červenkové (sborovna), výjimečně lze odevzdat v podepsané obálce v kanceláři školy p.Kefurtové nejpozději do 26. září 2017


Adaptační kurz pro žáky 6. tříd
Termín:18. 9. – 22. 9. 2017
Místo:Letní tábor Jaroměř

Informace pro účastníky adaptačního kurzu ke stažení ZDE
Závazná přihláška ke stažení ZDE
Vážení rodiče,
z provozních důvodů byl ukončen provoz ranní družiny ve Vodičkově ulici.
Děkujeme za pochopení


Žáci 6. – 9. ročníků si zakoupí k výuce angličtiny pracovní sešity – nutné kvýuce. Cena pracovního sešitu je 130 Kč /původní cena 230, Klub rodičů přispívá 100 Kč).
Žáci donesou příslušnou částku vyučujícím angličtiny do 19. 9., škola nakoupí sešity hromadně.
Pokud nedodrží žák výše uvedený termín, bude si muset obstarat sešit sám.

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,
ve středu 13.9. od 15:00 hod.  navštíví celá školní družina Planetárium ve Stromovce.
Pořadem Vesmír kolem nás, zahájíme celoroční družinovou hru VESMÍR.
Odcházet budeme kolem 13:45 hod, návrat cca v 16:30 – 17:00 hod. do Jindřišské 32 (školička).
Jestliže se Vaše dítě nezúčastní, je nutné jej vyzvednout ve školní družině do 13:30 hodin.
Cena  je 60,- Kč. Peníze odevzdávejte vychovatelkám ŠD, nejpozději do úterý 12.9. 2017.V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)
Mgr. Barbora Kučerová (psycholog), tel. 267 997 011; bkucerova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; kdvorakova@ppppraha.cz


Pomůcky do Vv na rok 2016-2017

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

HOCHFICHT_2017_REPORT HUSTEC_VÁNOČNÍ_KONCERTY_2016_SPOL

Komentáře nejsou povoleny.