DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis budoucích prvňáčků ke stažení ZDE
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE
ZBP15


Přípravná třída
Ve školním roce 2015/2016 otevíráme opět v souladu s § 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – doporučení školského poradenského zařízení je nezbytné. Konkrétní pedagogicko-psychologickou poradnu si rodiče mohou vybrat podle svého uvážení.
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a další informace obdrží zákonní zástupci u zápisu budoucích prvňáčků (viz. informace výše).


banner_Labyrint_ved(eni)Zasíláme srdečné pozdravy z Univerzity prvního věku na PedF UK – Labyrintu věd(ění).
Děkujeme všem, kteří nám dali zpětnou vazbu. Přihlášky na všechny akce pečlivě evidujeme a máme radost z toho, že jejich počet sice pomaloučku, ale přece jen narůstá. Neděje se tak ve velkých skocích, ale zato průběžně. Těšíme se, že přijdou i skupinkové či skupinové přihlášky.
Na naše webové stránky se můžete prokliknout z podobného banner na úvodní webové straně PedF UK (www.pedf.cuni.cz).
Mějte se hezky, přejeme krásný sprint směrem k pololetnímu vysvědčení a potom již nádherný a zasloužený prodloužený víkend! Loučíme se s přáním a vizí, že návštěva přednášky JAK (NE)KOMUNIKOVAT, která se koná již příští týden, by mohla být zajímavým zpestřením vstupu do druhé části školního roku.
Váš
Tým Labyrintu (věd)ění


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od začátku školního roku dochází velká část žáků pozdě na ranní vyučování, jsem nucena zavést následující opatření. Toto opatření je zároveň dodatkem školního řádu, tudíž je pro žáky závazné. Týká se žáků, jejichž výuka probíhá v budově Vodičkova 22.
Žák, který přijde do školy po 8. 00, je povinen předložit žákovskou knížku konající službě (nejčastěji to je školnice.) V žákovské knížce musí být prokazatelně uveden důvod pozdního příchodu – návštěva lékaře, nevolnost apod. Nevyžadujeme striktně potvrzení lékaře, ale musí být podpis zákonného zástupce žáka. Pokud se stane, že žák uvízne např. v dopravní zácpě, stačí, když je situace telefonicky oznámena do kanceláře školy (222 231 648).
Žákům, kteří budou mít výše zmiňované potvrzení, bude umožněno ihned po příchodu do školy jít do šaten a následně do výuky.
Pokud žák nebude schopen důvod svého pozdního příchodu doložit, bude čekat v průběhu 1. vyučovací hodiny ve vestibulu školy, do výuky půjde až na 2. vyučovací hodinu a první bude chápána jako neomluvená (§ 22, odst. 3, písm. d) školského zákona).
Vážení rodiče, velmi nerada k tomuto opatření přistupuji, ale je opravdu nezbytné. Někteří žáci nám chodí pozdě opakovaně a hlavně bezdůvodně.
Samozřejmě, že u dětí, kterým se opoždění přihodí výjimečně, budeme postupovat individuálně.

Děkuji za pochopení
Dagmar Zelená
Praha 26. 11. 2014


Škola v přírodě ve dnech 5. 6. – 13. 6. 2015 do Costa Brava, Španělsko, pro žáky 9. B tř

Vážení rodiče,
bližší informace o ŠvP budou co nejdřive zveřejněny.

Děkuji za pochopení,
Olga Sklenářová


Poznávací zájezd do Benátek pro žáky 8. B tř.
Informace ZDE


Poznávací zájezd do JIŽNÍHO WALESU se bude konat ve dnech 25.5.-31.5.2014.
Informace ZDE


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Reportáže z předvánočních akcí a první akce Klubu v roce 2015! V galerii Klubu Mladých najdete rozsáhlé fotoreportáže

1 2


Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená

ředitelka školy


Úspěchy našich žáků

Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE

Komentáře nejsou povoleny.