DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Výsledky talentových zkoušek ze dne 18. 5. 2016 ZDE


Škola v přírodě pro žáky 4.A a B třídy se uskuteční 21. – 28. 5. v Hotelu Lesana, Pec pod Čerchovem.
Bližší informace ZDE


Škola v přírodě Vysočina pro třídy 1. A, 3. A a zájemci z 5. A.
Termín 23. 5. – 27. 5. 2016

Bližší informace ZDE


Třídy 2.A, B se v termínu od 23. do 27.5. 2016 zúčastní školy v přírodě na Bischofsteinu v Jiráskových skalách.
Bližší informace ZDE


Jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie s 12 lekcemi Aj (s CK Student Agency)-pro třídy 5.A – 8.A

Odjezd je 4.6.2016 v 15 hod. z Resslovy ulice u kostela sv. Cyrila a Metoděje, sraz je zde ve 14.45 hod. Návrat je 11.6.2016 asi v 16.15 hod. do Resslovy ulice ke kostelu sv.Cyrila a Metoděje, děti včas upřesní mobily. Nejpozději do konce května odevzdávejte- Souhlas s výjezdem do zahraničí, Zdravotní způsobilost,Pravidla chování a vyřízený Doklad z cizinecké policie, pokud je žák cizinec. Při odjezdu v obálce se jménem odevzdáváte platný pas-ještě půl roku po návratu, peníze na vstupné, bezinfekčnost s datem 4.6. a kopii zdravotní kartičky.

Bližší informace ZDE
Návrh programu pro jazykový pobyt v Torbay (Paignton) – 8 dní (12 lekcí) ZDE
Informace v angličtině ZDE


Výtvarně-poznávací zájezd do Španělska pro žáky 8. tř. Termín 10. 6 – 19. 6. 2016

Přihláška a informace ke stažení ZDE

Výtvarné pomůcky s sebou: tužky, propisky a fixy, pastelky, guma, 2 kreslící bloky (raději s nažloutlými papíry), sada suchých pastelů, nebo jiné křídy – podle obliby, tempery, šepsovaný karton, čtvrtky
Pro odvážnější: akvarelové barvy v přírodních odstínech, akvarelové štětce (měkké) více šířek, akvarelový skicák, nádobku (skleničku) na vodu s uzávěrem, hadřík.

Na vstupy 85 eur

Formuláře ke stažení (odevzdat do 2.6. 2016)
Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlášení zákonných zástupců
Souhlas zákonného zástupce s výjezdem dítěte do zahraničí
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Poučení o bezpečném chování na výletě do Španělska


Zájemcům o třídu s rozšířenou výuku Vv – informace k talentovým zkouškám ZDE
Přihláška ke stažení ZDE


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 ZDE

Písemné oznámení rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1 v sekretariátu v 1. patře ve dnech 23. – 25. února v době od 8.00 do 15.00 hod. Zde rovněž potvrdí převzetí.

Pro rodiče přijatých žáků se 28. června od 16.30 hod. uskuteční první třídní schůzka v budově Jindřišská 32.

Pokud se zajímáte o základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT)
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE


Pomůcky do Vv na rok 2015-2016

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2015 převzaly naši školu do péče v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4:(Francouzská 56, Praha 10)
PhDr. Jaroslava Pánková (psycholog), tel. 267 997 039; jpankova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058; kdvorakova@ppppraha.cz
Obě pracovnice můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím ústředny PPP: tel. 267 997 011


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

VACL_VELIKON_2016_-_SPOL_PDF HOCHICHT_2016_SPOL_PDF VÁNOČNÍ_AKCE_HUSTEC_2015_FOTKY_1 VÁNOČNÍ_AKCE_HUSTEC_2015_FOTKY_2 VÍKEND_8_SPOL_PDF

Komentáře nejsou povoleny.