DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče žáků 7. – 9. tříd,

během týdne (14. – 18.září 2015 ) děti dostanou přihlášku do KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ na sezónu 2015-2016. V průběhu školního roku děti navštíví 4 divadelní představení, která budou sestavena tak, aby odpovídala jejich věku a vhodnou formou doplňovala jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Návštěva divadla je rovněž událost společenská, jejíž úroveň děti samy svým chováním a oblečením určují.
Členský poplatek činí 430,-Kč.
Představení bývá realizováno v odpoledních či večerních hodinách, ale i o víkendu (dle aktuální nabídky divadel).
Pokud by Vaše dítě přihlášku do KMD z nějakých důvodů domů nedoneslo a Vy byste chtěli, aby klub navštěvovalo, obraťte se proto přímo na mě (nejlépe mailem – d.cervenkova@zsvodickova.cz ).

Dana Červenková


Pomůcky do Vv na rok 2015-2016

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

Výsledky talentových zkoušek 2014/2015 – náhradní termín ZDE


Sochařský zájezd do Hořic 14.9.-18.9. 2015
Informace k zájezdu ZDE


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2015 převzaly naši školu do péče v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4:(Francouzská 56, Praha 10)
PhDr. Jaroslava Pánková (psycholog), tel. 267 997 039; jpankova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058; kdvorakova@ppppraha.cz
Obě pracovnice můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím ústředny PPP: tel. 267 997 011


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 ZDE

Písemné oznámení rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1 v sekretariátu v 1. patře ve dnech 16. – 18. února 2015 v době od 8.00 do 15.00 hod. Zde rovněž potvrdí převzetí.

Pro rodiče přijatých žáků se 25. 6. od 16.30 hod. uskuteční první třídní schůzka v budově Jindřišská 32.


banner_Labyrint_ved(eni)Zasíláme srdečné pozdravy z Univerzity prvního věku na PedF UK – Labyrintu věd(ění).
Děkujeme všem, kteří nám dali zpětnou vazbu. Přihlášky na všechny akce pečlivě evidujeme a máme radost z toho, že jejich počet sice pomaloučku, ale přece jen narůstá. Neděje se tak ve velkých skocích, ale zato průběžně. Těšíme se, že přijdou i skupinkové či skupinové přihlášky.
Na naše webové stránky se můžete prokliknout z podobného banner na úvodní webové straně PedF UK (www.pedf.cuni.cz).
Mějte se hezky, přejeme krásný sprint směrem k pololetnímu vysvědčení a potom již nádherný a zasloužený prodloužený víkend! Loučíme se s přáním a vizí, že návštěva přednášky JAK (NE)KOMUNIKOVAT, která se koná již příští týden, by mohla být zajímavým zpestřením vstupu do druhé části školního roku.
Váš
Tým Labyrintu (věd)ění


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od začátku školního roku dochází velká část žáků pozdě na ranní vyučování, jsem nucena zavést následující opatření. Toto opatření je zároveň dodatkem školního řádu, tudíž je pro žáky závazné. Týká se žáků, jejichž výuka probíhá v budově Vodičkova 22.
Žák, který přijde do školy po 8. 00, je povinen předložit žákovskou knížku konající službě (nejčastěji to je školnice.) V žákovské knížce musí být prokazatelně uveden důvod pozdního příchodu – návštěva lékaře, nevolnost apod. Nevyžadujeme striktně potvrzení lékaře, ale musí být podpis zákonného zástupce žáka. Pokud se stane, že žák uvízne např. v dopravní zácpě, stačí, když je situace telefonicky oznámena do kanceláře školy (222 231 648).
Žákům, kteří budou mít výše zmiňované potvrzení, bude umožněno ihned po příchodu do školy jít do šaten a následně do výuky.
Pokud žák nebude schopen důvod svého pozdního příchodu doložit, bude čekat v průběhu 1. vyučovací hodiny ve vestibulu školy, do výuky půjde až na 2. vyučovací hodinu a první bude chápána jako neomluvená (§ 22, odst. 3, písm. d) školského zákona).
Vážení rodiče, velmi nerada k tomuto opatření přistupuji, ale je opravdu nezbytné. Někteří žáci nám chodí pozdě opakovaně a hlavně bezdůvodně.
Samozřejmě, že u dětí, kterým se opoždění přihodí výjimečně, budeme postupovat individuálně.

Děkuji za pochopení
Dagmar Zelená
Praha 26. 11. 2014


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Fotoreportáže z nových akcí Klubu najdete v galerii Klubu mladých

Krkonose_2015 C_V_2015


Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená

ředitelka školy


Úspěchy našich žáků

Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE

Komentáře nejsou povoleny.