DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v hlavní budově školy – Vodičkova 22 – dne 3. 5. 2016 od 14.00 do 18.00 hod. V uvedeném čase si budete moci prohlédnout prostory, které slouží našim dětem k výuce i k trávení volného času. Od nejstarších žáků, kteří budou návštěvy ve škole doprovázet, se dozvíte řadu informací o chodu školy i o našich aktivitách.
K dispozici vám bude vedení školy i ostatní pedagogové.
Těšíme se na setkání s Vámi.


Společenský večer ZŠ Vodičkova

ples

V den konání Společenského večera proběhne pouze dopolední výuka a rovněž bude uzavřen Klub mladých.
Provoz školní družiny bude ukončen v 16.00 hod.
Následující den – pátek 6. 5. – začíná vyučování ve všech školních budovách v 10.00 hod.
Školní družina bude v provozu od 6.30 hod.


Škola v přírodě Vysočina pro třídy 1. A, 3. A a zájemci z 5. A.
Termín 23. 5. – 27. 5. 2016

Bližší informace ZDE


Výtvarně-poznávací zájezd do Španělska pro žáky 8. tř. Termín 10. 6 – 19. 6. 2016

Přihláška a informace ke stažení ZDE

Formuláře ke stažení
Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlášení zákonných zástupců
Souhlas zákonného zástupce s výjezdem dítěte do zahraničí
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Poučení o bezpečném chování na výletě do Španělska


Škola v přírodě v JANOVĚ nad NISOU, 25. 4. – 29. 4. 2016
Informace ke stažení ZDE
Nové informace k zájezdu ZDE


Zájemcům o třídu s rozšířenou výuku Vv – informace k talentovým zkouškám ZDE
Přihláška ke stažení ZDE


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 ZDE

Písemné oznámení rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1 v sekretariátu v 1. patře ve dnech 23. – 25. února v době od 8.00 do 15.00 hod. Zde rovněž potvrdí převzetí.

Pro rodiče přijatých žáků se 28. června od 16.30 hod. uskuteční první třídní schůzka v budově Jindřišská 32.

Pokud se zajímáte o základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT)
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE


Jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie s 12 lekcemi Aj (s CK Student Agency)-pro třídy 5.A – 8.A

Informativní schůzka pro rodiče se koná dne 17.3.2016 od 16.15 hod. ve třídě 8.A -1.patro. Doplatek 7750 Kč pošlete,prosím, na účet školy do 11.4.2016.
Žáci,kteří nemají český pas, si musí vyřídit doložku od Cizinecké policie.

Bližší informace ZDE
Návrh programu pro jazykový pobyt v Torbay (Paignton) – 8 dní (12 lekcí) ZDE
Informace v angličtině ZDE


Pomůcky do Vv na rok 2015-2016

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2015 převzaly naši školu do péče v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4:(Francouzská 56, Praha 10)
PhDr. Jaroslava Pánková (psycholog), tel. 267 997 039; jpankova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058; kdvorakova@ppppraha.cz
Obě pracovnice můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím ústředny PPP: tel. 267 997 011


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

VACL_VELIKON_2016_-_SPOL_PDF HOCHICHT_2016_SPOL_PDF VÁNOČNÍ_AKCE_HUSTEC_2015_FOTKY_1 VÁNOČNÍ_AKCE_HUSTEC_2015_FOTKY_2 VÍKEND_8_SPOL_PDF

Komentáře nejsou povoleny.