DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Termín konání třídních schůzek

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že třídní schůzky se konají ve středu dne 24. září 2014 od 17.00 hod. v kmenových třídách.


Vážení rodiče,

máte budoucího prvňáčka a zajímáte se o základní dovednosti, které má mít před vstupem do základní školy? Tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku ZDE


KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce se Vaše děti mohou stát členy Klubu mladých diváků, který je zaměřen na žáky 7. – 9. tříd. Během školního roku děti navštíví 4 různá divadelní představení, která budou sestavena tak, aby odpovídala jejich věku a vhodnou formou doplňovala jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Návštěva divadla je rovněž událost společenská, jejíž úroveň děti samy svým chováním a oblečením určují. Všechna představení budou realizována odpoledních a večerních hodinách, mohou být i o víkendu.
Cena jednoho představení je 110,-Kč. Pokud by Vaše děti měly o návštěvu divadel zájem, vyplněnou přihlášku je třeba nejpozději do 26. září odevzdat p. uč. Červenkové i s celkovou částkou 430,- Kč (přihlášku děti již dostaly, pokud by bylo třeba, mohou si ji vyzvednout také ve sborovně).

Dana Červenková


Poznávací zájezd do JIŽNÍHO WALESU se bude konat ve dnech 25.5.-31.5.2014.
Informace ZDE


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Školní kapela Masakrózní Hustec slaví páté narozeniny!
Tradiční velký předprázdninový koncert se díky podpoře Nadace Pražské děti uskuteční na Staroměstském náměstí (v parku za radnicí). Jste srdečně zváni!

V galerii Klubu mladých jsou přidány fotky z prvních tří jarních koncertů školní kapely Masakrózní hustec (Staroměstské náměstí, Čarodějnice na Kampě a několikahodinové vystoupení na Pražském maratonu)


Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená

ředitelka školy


Úspěchy našich žáků

Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE

Komentáře nejsou povoleny.