DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Připomínáme, že dne 25. 5. 2017 se koná od 18.30 školní společenský večer v KD Domovina, Praha 7, Na Maninách 32 a. Výuka končí ve čtvrtek po 4. vyučovací hodině, tj. v 11. 40.

V pátek 26. 5. je pro žáky ředitelské volno, učitelé čerpají dovolenou či samostudium. Pro žáky, kteří nemohou zůstat doma, funguje školní družina v Jindřišské 32 a bude možnost obědvat ve ŠJ U Půjčovny. ŠJ Vodičkova bude uzavřena.
Všechny srdečně zveme!!!!

Vedení školy


Poslední předstvení Klubu mladých diváků
ROMEO A JULIE / W. Shakespeare
Kdy: v středa dne 31. 05. 2017 od 14:00 hodin
Délka představení: 2:50 hod.
Kde: DIVADLO NA VINOHRADECH, nám.Míru 7 , 120 00 Praha 2

ROMEO A JULIE – William Shakespeare

Mgr. Dana Červenková


Poznávací zájezd do ANGLIE – 3.-9.června 2017
Program k poznávacímu zájezdu do ANGLIE najdete ZDE
Informace k zájezdu do ANGLIE najdete ZDE


Třídy 1.A a 1.B se v době od pondělí 29.5. do pátku 2.6.2017 zúčastní školy v přírodě na Bischfsteinu v Jiráskových skalách.
Bližší informace ZDE


Škola v přírodě Nový dvůr pod Churáňovem pro třídy 2. A, 2. B a 4. B.
Termín 23. 5. – 27. 5. 2017
Bližší informace ZDE


Informace k zájezdu na pobřeží Costa Brava, Španělsko pro žáky 6. a 7. tř. v termínu 9. 6 – 18. 6. 2017 ZDE
Pokyny k zájezdu:
Tyto formuláře vyplňte, podepište, pošlete v elektronické podobě.

Prohlášení zákonných zástupců
Souhlas zákonného zástupce s výjezdem dítěte do zahraničí
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Tento formulář odevzdejte při nástupu do autobusu.
Prohlášení o bezinfekčnosti
Výtvarné pomůcky na zájezd:
Fixy barevné (černý tenký, tlustý), tuš černá, špejle, tužky č. 1, 2, ořezávátko, štětce (tlustý, kulatý, plochý), vodovky nebo akvarel, kelímek, hadřík, suchý pastel, blok papírů na kreslení a malování, tvrdé desky min. A3, karton na malování.


Seznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 LOSOVÁNÍM ZDE
Seznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 ZDE


Pro rodiče přijatých žáků se 26. 6. uskuteční od 16.30 hod. první třídní schůzka v budově Jindřišská 32. V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 – informace ZDE
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE
Dny otevřených dveří. Informace ZDE
Talentové zkoušky z Vv. Informace ZDE


primestsky_kemp_P1


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)
Mgr. Barbora Kučerová (psycholog), tel. 267 997 011; bkucerova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; kdvorakova@ppppraha.cz


Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2017-2018 najdete ZDE


Pomůcky do Vv na rok 2016-2017

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

VÍKEND_10_REPORT HOCHFICHT_2017_REPORT HUSTEC_VÁNOČNÍ_KONCERTY_2016_SPOL

Komentáře nejsou povoleny.