DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče,
pro žáky 6. ročníků pořádá naše škola adaptační kurz, jehož cílem je adaptace dětí jak v novém třídním kolektivu, tak i na 2. stupni základní školy. Více ZDE
Zpráva pro zdravotníka ke stažení ZDE
Prohlášení ošetřujícího lékařeke stažení ZDE
Informace pro účastníky adaptačního kurzu ZDE


KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce se Vaše děti mohou stát členy Klubu mladých diváků, který je zaměřen na žáky 7. – 9. tříd. Během školního roku děti navštíví 4 různá divadelní představení, která budou sestavena tak, aby odpovídala jejich věku a vhodnou formou doplňovala jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Návštěva divadla je rovněž událost společenská, jejíž úroveň děti samy svým chováním a oblečením určují. Všechna představení budou realizována odpoledních a večerních hodinách, mohou být i o víkendu.
Cena jednoho představení je 110,-Kč. Pokud by Vaše děti měly o návštěvu divadel zájem, vyplněnou přihlášku je třeba nejpozději do 26. září odevzdat p. uč. Červenkové i s celkovou částkou 430,- Kč (přihlášku děti již dostaly, pokud by bylo třeba, mohou si ji vyzvednout také ve sborovně).

Dana Červenková


Poznávací zájezd do JIŽNÍHO WALESU se bude konat ve dnech 25.5.-31.5.2014.
Informace ZDE


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Školní kapela Masakrózní Hustec slaví páté narozeniny!
Tradiční velký předprázdninový koncert se díky podpoře Nadace Pražské děti uskuteční na Staroměstském náměstí (v parku za radnicí). Jste srdečně zváni!

V galerii Klubu mladých jsou přidány fotky z prvních tří jarních koncertů školní kapely Masakrózní hustec (Staroměstské náměstí, Čarodějnice na Kampě a několikahodinové vystoupení na Pražském maratonu)


Výsledky talentových zkoušek do budoucího 6. ročníku ZDE

Výsledky talentových zkoušek do ostatních ročníků ZDE


Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená

ředitelka školy


Úspěchy našich žáků

Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Žádosti o odklad povinné školní docházky a žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy vyřizujeme postupně po obdržení povinných příloh.

Pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníku a pro rodiče žáků přijatých do přípravné třídy se uskuteční první třídní schůzka dne 26. 6. 2014 od 16.30 hod. v budově žáků 1. a 2. ročníku – Jindřišská 32.


Školní psycholožka Mgr. Lucia Jurová bude v roce 2014 působit v naší škole vždy jeden den v týdnu. Začátkem ledna – ve středu 8. 1. a 15. 1., v dalších týdnech vždy každé pondělí. K dispozici vám bude opět ve studovně v 1. patře budovy Vodičkova.


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2014/2015 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE


Ve školním roce 2013/2014 jsme otevřeli pro děti s odloženou školní docházkou přípravnou třídu, která je určena k jejich systematické přípravě na vstup do povinného vzdělávání. Informace o možnosti zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků (viz. výše).

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Ve školním roce 2013/2014 jsme otevřeli třídy zaměřené na Vv, počítačovou grafiku a animaci, dále nabídli jsme třídy s menším počtem žáků pro děti vyžadující individuální přístup.

Komentáře nejsou povoleny.