DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Milí žáci, milí rodiče, přeji vám jménem všech kolegů krásné prázdniny, hodně klidu a odpočinku a načerpání sil do dalšího školního roku.

Mgr. Dagmar Zelená


Školní kapela ZŠ Vodičkova slaví 10 let!

Přijďte oslavit toto výročí společně se současnými i bývalými žáky, kteří zahrají a zazpívají světové hity od interpretů a kapel jako např. Coldplay, Adele, Black Sabbath, Michael Jackson, Pražský Výběr, The Rolling Stones, Visací zámek a další. Koncert se uskuteční ve středu 19. 6. 2019 od 16:30 na Staroměstském náměstí (park za Staroměstskou radnicí) za podpory MČ Prahy 1 a Nadace Pražské děti.


Vážení případní zájemci o přestup do ZŠ Vodičkova,

v ZŠ Vodičkova máme v současné době bohužel plnou kapacitu, a proto nemůžeme
přijímat žádné nové žáky.

Případní zájemci se mohou ozvat koncem června nebo začátkem července 2019,
kdy by již měl být počet žáků definitivně upřesněn.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy.


Výsledky talentových zkoušek z Vv pro školní rok 2019 2020 ZDE


Veřejné losování dne 15. 5. 2019 – žáci přijati do 1. ročníku a přípravné třídy 2019/2020
Výsledky dnešního losování ZDE


Vážení rodiče,
zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy.

První třídy
Do prvních tříd jsme přijali všechny děti, které splnily uvedená kritéria, celkem 27. Ze zbylých dětí, které kritéria přijetí nesplnily (spádová oblast, MČ Praha 1, starší sourozenec ve škole), bude vylosováno dalších 19 dětí do celkového počtu 46 – to je počet dětí, které mohu do 1. tříd přijmout. Budeme otevírat 2 první třídy.
Děti, které nebudou vylosovány mezi těmi 19, budou losovány jako náhradníci a v případě, že se někdo odhlásí, automaticky postupují dle pořadí mezi přijaté.

Losování proběhne ve středu 15. 5. od 15.00 v aule školy – Vodičkova 22, 1. patro – za přítomnosti vedoucí Oddělení školství MČ Prahy 1. Losování je veřejné, zákonní zástupci jsou vítáni. Výsledky losování budou následující den zveřejněny na webu školy.

Žáci přijati do 1. ročníku – školní rok 2019/2020

Přípravná třída
V přípravné třídě může být maximálně 15 dětí. Přijali jsme 12 dětí ze spádové oblasti a z MČ Prahy 1, přednostně děti s odkladem povinné školní docházky, u 3 dětí je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů. Zbylé děti z jiných MČ budou opět losovány, pokud se uvolní místo, automaticky postupují dle pořadí.
Losování probíhá opět ve středu 15. 5. 2019 od 15.00 v budově Vodičkova 22, 1. patro – aula.

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020

Děkujeme za pochopení
Mgr. Dagmar Zelená


Od pondělí 25. 3. 2019 dochází ke změnám v oddělení
Veverek – 3. A a oddělení Krokodýlů – 4. třídy.
Vychovatelkou Krokodýlů bude Renáta Majgotová a vychovatelem Veverek bude Tomáš Kohout.
Vše ostatní zůstává beze změn.

Renata Antalova


Oznámení zájemcům o třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy
Bližší informace najdete ZDE


Zápis

Informace 1

Informace 2

Desatero


Ve školním roce 2019/2020 opět otevíráme v 6. ročníku výtvarnou třídu.
Talentové zkoušky se konají ve středu 22. 5. 2019 od 8.15. Bližší informace o průběhu talentové zkoušky budou zveřejněny na webu školy do poloviny března.

Den otevřených dveří v budově Vodičkova 22 – čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.00 – 18.00


Informace pro zájemce o talentové zkoušky do 6. ročníku pro šk. r. 2019/2020:

Talentové zkoušky se konají 22. 5. 2019, bližší informace budou zveřejněny během února 2019


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školní družině a školním klubu ve
školním roce 2018/2019:
ŠD_2018_2019_reg._čísla
ŠK_2018_2019_reg._čísla


Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2017-2018 ZDE


ZÁJMOVÉ KURZY ZŠ VODIČKOVA ZDE


Od školního roku 2018/2019 dochází k úpravě placení školního klubu pro žáky druhého stupně.
Více informací najdete ZDEVážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK NA VV 2018/2019

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.