DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Milí žáci a rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo s platností od pátku 18. 9. 2020 povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách škol, tedy i v učebnách, pro žáky 2. stupně ZŠ a vyšších typů škol. Žáci tak budou muset nosit roušky po celou dobu výuky.
Žáků 1. stupně se zatím tato opatření netýkají, ale doporučujeme, aby se též chránili.

Děkuji za pochopení​

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Vážení rodiče,

Dnes Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s HS hl. m. Prahy vydalo nová pravidla pro karanténu. Pokud se prokáže, že lidé, kteří přišli do styku s nakaženým Covidem 19, měli roušku, nebudou muset striktně do karantény. Proto doporučujeme, aby žáci, pokud budou schopni, měli roušky i ve třídách. Samozřejmě to není striktní nařízení, pouze doporučení. Vyhnuli bychom se tak možná posílání celých tříd do karantény.

Nadále platí, že všichni musí mít roušky ve společných vnitřních prostorách školy nebo v učebnách, kde se mísí žáci z různých tříd (vyjma tělocvičen a jídelny po dobu jídla).

Účastníci školní družiny při pobytu venku roušku mít nemusí. Pokud je v
místnosti (herně) větší množství dětí z různých tříd, roušku vřele doporučujeme z výše uvedených důvodů.

Nejdůležitější však je, abyste do školy posílali jen děti opravdu zdravé, bez teploty a kašle (výjimkou jsou projevy alergie po konzultaci s lékařem)

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že ve škole je zatím jeden pozitivně testovaný případ COVID 19, je třída 9. A včetně třídní učitelky v karanténě.
Prosíme, abyste znovu svým dětem zdůraznili, že je nutné omezovat bezprostřední kontakt se spolužáky a dbát na hygienická pravidla.

Děkujeme.

Vedení školy.


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021  ZDE


Informace pro účastníky adaptačního kurzu
Termín:  14. 9. – 18. 9. 2020
Místo: Hotel Semerink, Janov nad Nisou, Jizerské hory
Doprava:  autobusem
Sraz:  7:30 hod. na parkovišti Hlavního nádraží – odjezd v 8:00 hod.
Příjezd: mezi 12:00 – 14:00 hod. na parkoviště Hlavního nádraží (přesný čas bude dětmi upřesněn mobilem v průběhu cesty)
 Při příjezdu je nutné osobní převzetí dítěte.
Strava: 5x denně domácí strava + pitný režim, pobyt začíná obědem a končí snídaní
Dětem stačí pouze svačina a pití na cestu.
Výše kapesného závisí na zvážení rodičů.


Vážení rodiče, milí žáci,

I když povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy začíná až od 14. 9. 2020, je vhodné, aby žáci, zaměstnanci i všichni návštěvníci školy nosili na chodbách a ve vestibulech roušky již od pondělí 7. 9. 2020. Vyhneme se tak uzavírání celých tříd, nebo i celé školy v případě nákazy kohokoliv z žáků či zaměstnanců. Proto prosím rodiče, aby vybavili od zítřka děti alespoň dvěma rouškami.
Děti nebudou muset nosit roušky v učebnách, tělocvičnách apod., prostě při výuce. Pro učitele a ostatní zaměstnance školy platí totéž – roušky budou nosit pouze ve společných prostorách.
V souvislosti se současnou situací upozorňuji žáky i rodiče, že je opravdu vhodné, aby žáci trávili v budově školy co nejméně času, zvláště v těchto slunečných dnech. Po skončení vyučování budeme dbát na to, aby žáci 2. stupně co nejdříve ze školy odešli, žáci 1. stupně, kteří chodí do školní družiny, budou trávit většinu času na zahradě nebo v jiných venkovních prostorách.
Budeme se též snažit, aby výuka předmětů, u nichž to je možné, např.
výtvarná a tělesná výchova, probíhala venku.
Veškeré další informace či vaše podněty a připomínky probereme ve středu 9. 9. 2020 na třídních schůzkách – od 17.00, předchází klub rodičů – od 16.00 v aule.

Děkuji za pochopení a přeji mnoho zdraví a sil

D. Zelená


Nařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 ZDE


Informace k zahájení školního roku 2020/2021 – harmonogram týdne od 1. 9. – 4. 9. 2020

Úterý 1. 9.

• 8. 00 – 8. 45 – žáci ve svých třídách, po 1. vyučovací hodině odcházejí žáci 2. stupně domů, žákům 1. stupně a dětem z přípravné třídy je k dispozici školní družina. Školní družina je 1. 9. v provozu do 16.00 hodin.
• Děti přípravné třídy a 1. tříd i s rodiči se sejdou v 7.50 v Jindřišské 32. Slavnostní přivítání se bude konat na školní zahradě, v případě špatného počasí ve vestibulu školy. Prosíme, aby s dětmi přišli opravdu jen zákonní zástupci (rodiče), vzhledem k současné epidemiologické situaci není žádoucí větší počet cizích osob v budově školy
• Žáci 6. ročníků se v 7. 50 sejdou před vchodem školy ve Vodičkově 22. Rodiče je mohou doprovodit, ale pouze před školu, dále si je již převezmou třídní učitelé a dospělé osoby nebudou mít do budovy školy přístup. Prosíme zákonné zástupce, pokud si budou chtít své děti v 8.45 ve škole vyzvednout, aby čekali opět před budovou školy
• Povinnost mít roušky se bude řídit aktuálním příkazem MZ, pokud bude platit to, že roušky ve školách být nemusí, nevyžadujeme je, necháváme na zvážení rodičů
• Školní jídelna Školská 17 (vaří pro žáky, kteří se vyučují v budově Vodičkova 22, vchod z budovy školy) 1. 9. vařit nebude, ale rodiče i žáci si mohou chodit platit obědy. Plný provoz v jídelně bude zahájen ve středu 2. 9. 2020
• ŠJ U Půjčovny, kde se stravuje část žáků 1. stupně a děti z přípravné třídy, bude pokyny na svých webových stránkách

Středa 2. 9. a čtvrtek 3. 9.
• 8.00 – 11.30 – třídy budou se svými třídními učiteli – administrativní záležitosti

Pátek 4. 9.

• Předávání učebnic

Od pondělí 7. 9. probíhá výuka v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování

Vzhledem k tomu, že v budově Vodičkova 22 ještě dobíhají stavební práce organizované MHMP a MČ Prahy 1, prosíme žáky i rodiče o pochopení. S firmami (jsou to firmy koordinované MHMP, nikoliv školou či zřizovatelem) je dohoda, že budou pracovat hlavně v odpoledních hodinách a o víkendech, aby co nejméně narušovaly výuku a bezpečnost žáků. Termín dokončení prací je 30. 10. 2020, ale mělo by se jednat především o venkovní práce. V souvislosti s nimi nebude po tuto dobu fungovat v plném rozsahu školní klub a nebudou k dispozici tělocvičny a školní hřiště. K hodinám tělesné výchovy budeme využívat hřiště Prahy 1 Na Františku, případně jiné aktivity.


Informace k podmínkám výuky a provozu školy, školní družiny a školního klubu v souvislosti s pandemií Covid – 19 ZDE


Adaptační kurz pro 6. ročníky

Vážení rodiče,

pro žáky 6. ročníků pořádá naše škola adaptační kurz, jehož cílem je adaptace dětí jak v novém třídním kolektivu, tak i na 2. stupni základní školy. Náplní tohoto kurzu jsou nejen pestré sportovní aktivity, ale i nácvik komunikačních dovedností. Program připravují pracovníci, kteří se specializují jak na mimoškolní aktivitu dětí, tak na problematiku adaptace dětí v novém kolektivu.
Termín: 14 . 9. 2020 – 18. 9. 2020
Místo konání: Hotel Semerink, Janov nad Nisou,  Jizerské hory
Adaptační kurz realizuje: CK-Sport s.r.o., Mattioliho 4, Praha 10, 106 00

Závazná přihláška a další informace ZDEVážení rodiče,

dovolte, abychom Vás jako zřizovatel základních škol v Praze 1 ubezpečili, že se budeme snažit v nadcházejícím školním roce umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v nich v co největším rozsahu.
Manuál MŠMT, který jsme podrobně projednali s řediteli námi zřizovaných škol, budou ředitelé aplikovat na podmínky jednotlivých škol a budete s nimi seznámeni prostřednictvím webových stránek školy i dalšími prostředky komunikace s Vámi, rodiči.
Nejdůležitější osobností v oblasti řízení pedagogického procesu i organizace a realizace vzdělání je bezpochyby ředitel/ka školy. Všichni ředitelé dostali důvěru MŠMT i ministra, a i my proto nezůstáváme pozadu. Po zkušenostech s jejich prací ve druhém pololetí uplynulého školního roku a zvládnutí distanční výuky mají naši plnou důvěru, a tudíž očekáváme, že se jí dočkají i od Vás.
Věřte, nám všem jde o bezpečí Vašich dětí a zároveň všech pracovníků v našich školách.
Společně to zvládneme.

Eva Špačková, místostarostka
a radní pro školství


Vážení rodiče, milí žáci,

srdečně vás zdravím a doufám, že si ještě užíváte poslední část prázdnin a dovolené.

Informace k organizaci nástupu do školy i k průběhu výuky ve školním roce 2020/2021 budou na webu k dispozici v průběhu příštího týdne, nejpozději ve čtvrtek 27. 8.

Nový školní rok začíná 1. 9. 2020, takže je ještě dostatek času na zohlednění případných dalších změn.

Děkuji za pochopení
D. Zelená

Od 20. července bude kancelář školy z důvodu čerpání dovolených uzavřena. Od 20. srpna vám budeme opět k dispozici.

Děkujeme a přejeme pěkné léto.


Seznam žáků 1. A ZDE Třídní učitelka Mgr. T. Dvořáková
Seznam žáků 1. B ZDE Třídní učitelka Mgr. L. Boháčová


Veřejné losování dne 12. 5. 2020 – výsledky losování ZDE


Výsledky přijímacího řízení k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 a do přípravné třídy

Do 1. ročníku lze přijmout 46 dětí. Děti byly přijaty na základě kritérií zveřejněných na webu školy (spádová oblast, bydliště dítěte na Praze 1 nebo starší sourozenec ve škole)
U dětí, které nesplnily kritéria přijetí, dojde k losování do počtu 46 a dále se bude losovat pořadí náhradníků.
Losování bude veřejné, zúčastní se ho vedoucí Odboru školství MČ Prahy 1, jsou zváni všichni rodiče a uskuteční se 12. 5. 2020 od 15.00 v aule v hlavní budově Vodičkova 22 – 1. patro
Pokud se zákonní zástupci přijatých dětí rozhodli umístit dítě na jinou školu, prosím, aby nám to neprodleně sdělili, abychom mohli dát šanci dalším dětem.

Děkujeme za pochopení,
Dagmar Zelená

Přijatí žáci – školní rok 2020/2021 ZDE

Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Důležité informace ke způsobu podání
Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, žádostí o přípravnou třídu a žádostí o odklad povinné školní docházky ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Informace k talentovým zkouškám ZDE

Závazná přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou Vv pro šk. rok 2020/2021
(pro žáky 5. A, 5. B ZŠ Vodičkova)
ZDE

Přihláška k talentovým zkouškám z Vv do ZŠ VVodičkova 22, Praha 1 – do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ZDE


Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


Žáci přijati do ŠD 2019-2020 – registrační čísla ZDE


Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školním klubu ve školním roce 2019/2020: Seznam ZDE


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 ZDE


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Přípravná třída

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.