DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se konají od 17.00 v budově Vodičkova 22 vánoční trhy. Z tohoto důvodu je čtvrteční vyučování ukončeno po 4. vyučovací hodině, tj. v 11. 40. Informace o další činnosti – čas srazu na přípravu – si dohodne každá třída se svým třídním učitelem, který poskytne tuto informaci do žákovské knížky.

Jménem školy přeji všem dětem i rodičům krásné a pohodové prožití vánočních svátků a mnoho sil a pevné nervy v roce 2015.

Mgr. Dagmar Zelená
ředitelka školy


Klub mladých diváků Vás zve na představení
JAK JSEM SE ZTRATIL ANEB MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA / L.Aškenazy
Kdy: v sobota dne 10. 01. 2015 od 17:00 hodin
Délka představení: 1:45 hod.
Kde: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39 , Praha 1


Vážení rodiče,
srdečně zveme Vás i Vašeho budoucího prvňáčka 10. prosince 2014 k nám do Základní školy Vodičkova do budovy nejmladších žáků v Jindřišské ulici č. 32 u příležitosti DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Více informací ZDE

Zápis budoucích prvňáčků ZDE

Pokud se zajímáte o základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT)
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od začátku školního roku dochází velká část žáků pozdě na ranní vyučování, jsem nucena zavést následující opatření. Toto opatření je zároveň dodatkem školního řádu, tudíž je pro žáky závazné. Týká se žáků, jejichž výuka probíhá v budově Vodičkova 22.
Žák, který přijde do školy po 8. 00, je povinen předložit žákovskou knížku konající službě (nejčastěji to je školnice.) V žákovské knížce musí být prokazatelně uveden důvod pozdního příchodu – návštěva lékaře, nevolnost apod. Nevyžadujeme striktně potvrzení lékaře, ale musí být podpis zákonného zástupce žáka. Pokud se stane, že žák uvízne např. v dopravní zácpě, stačí, když je situace telefonicky oznámena do kanceláře školy (222 231 648).
Žákům, kteří budou mít výše zmiňované potvrzení, bude umožněno ihned po příchodu do školy jít do šaten a následně do výuky.
Pokud žák nebude schopen důvod svého pozdního příchodu doložit, bude čekat v průběhu 1. vyučovací hodiny ve vestibulu školy, do výuky půjde až na 2. vyučovací hodinu a první bude chápána jako neomluvená (§ 22, odst. 3, písm. d) školského zákona).
Vážení rodiče, velmi nerada k tomuto opatření přistupuji, ale je opravdu nezbytné. Někteří žáci nám chodí pozdě opakovaně a hlavně bezdůvodně.
Samozřejmě, že u dětí, kterým se opoždění přihodí výjimečně, budeme postupovat individuálně.

Děkuji za pochopení
Dagmar Zelená
Praha 26. 11. 2014


Škola v přírodě ve dnech 5. 6. – 13. 6. 2015 do Costa Brava, Španělsko pro žáky 9. B tř.
Informace ZDE


Poznávací zájezd do Benátek pro žáky 8. B tř.
Informace ZDE


Poznávací zájezd do JIŽNÍHO WALESU se bude konat ve dnech 25.5.-31.5.2014.
Informace ZDE


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

V galerii Klubu mladých najdete nové fotky! Tentokrát ze zářiového vystoupení školní kapely Masakrózní hustec v Městské knihovně a také z výpravné akce Víkend v Klubu 5. Klub mladých také chystá předvánoční bruslení (viz plakát)

koncert BSK VVK HPZ_2_spolecna


Vážení rodiče,

vzhledem k úpravám ve školských právních předpisech a určitým změnám v provozu školy jsme doplnili školní řád viz. IX. kapitola Dodatky ke školnímu řádu. Nově upravená verze je k dispozici v rubrice Ke stažení – Soubory.

Mgr. Dagmar Zelená

ředitelka školy


Úspěchy našich žáků

Naši žáci byli na základě talentových zkoušek v lednu 2014 přijati na prestižní střední umělecké školy. V pořadí přijatých obsadili prvních šest míst (v konkurenci v průměru 60 – 130 uchazečů).

Příklad škol: VOŠ a SPŠ grafická Hellichova (1. – 3. místo), SUŠ Václava Hollara (2. a 7. místo), SUPŠ Žižkovo náměstí (3. místo), Michael – SŠ reklamní a umělecké tvorby (2. místo).


Rodičům budoucích prvňáčkůinformace ZDE

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu, která je určena k systematické přípravě dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Informace o zařazení dítěte do přípravné třídy získáte u zápisu budoucích prvňáčků.

Výchovně vzdělávací program přípravné třídy naleznete ZDE


Základní informace o nás naleznete ZDE

Komentáře nejsou povoleny.