DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Informace pro účastníky adaptačního kurzu

Termín: 19. 9. – 23. 9. 2016
Místo: Letní tábor Jaroměř
Doprava: autobusem
Informace pro účastníky adaptačního kurzu ZDE


Vážení rodiče,

žáci 7. – 9. tříd mají v letošním školním roce 2016 /2017 opět možnost navštěvovat Klub mladých diváků.
V průběhu školního roku žáci navštíví v doprovodu pedagoga 4 divadelní představení za členský poplatek ve výši 430,- Kč.
Většina představení bude realizována v odpoledních a večerních hodinách.
Skladba představení bude sestavena tak, aby odpovídala věku žáků a vhodnou formou doplňovala jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Děti mají možnost se seznámit s různými pražskými divadly napříč divadelními žánry. Návštěva divadla je rovněž událost společenská, jejíž úroveň děti samy svým chováním a oblečením určují.

Přihlášky budou dětem rozdány v týdnu od 12.září. Peníze s přihláškou odevzdávejte p. uč. Daně Červenkové (sborovna), výjimečně lze odevzdat v podepsané obálce v kanceláři školy p. Kefurtové nejpozději do 28. září 2016

Dana Červenková


praha_1_honba_za_pokladem


Pokud se zajímáte o základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT)
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE


Pomůcky do Vv na rok 2016-2017

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2015 převzaly naši školu do péče v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4:(Francouzská 56, Praha 10)
PhDr. Jaroslava Pánková (psycholog), tel. 267 997 039; jpankova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058; kdvorakova@ppppraha.cz
Obě pracovnice můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím ústředny PPP: tel. 267 997 011


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

zajmove_kurzy_zs_vodickova_2016-2017_feat-_janousek1 krkonose_2016_-_spol hustec_zofin

Komentáře nejsou povoleny.