DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Třetí představení Klubu mladých diváků

SPEJBL A MĚSTO HŘÍCHŮ / M. Kirschner , R. Král, J. Lstibůrek
Kdy: v středa dne 07. 03. 2018 od 19:00 hodin
Délka představení: 2:00 hod.
Kde: DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA, Dejvická 38, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Dana Červenková


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Vážení a milí rodiče,
sportovní terminologií vyjádřeno máme za sebou první poločas. Vaše děti přinesly domů pololetní vysvědčení, kde by známky měly vyjadřovat, co všechno si v jednotlivých předmětech žáci osvojili, ale také s jakou pílí a zápalem pro vzdělání to zvládli. Ty úspěšné je třeba pochválit. Ale pozor, aby té chvály nebylo moc, aby měly děti ještě motivaci dále se zlepšovat. A nad těmi, kterým to zas až tak dobře tentokrát nevyšlo, není třeba lámat hůl. Jen je zapotřebí to s dětmi probrat a určit pro další pololetí tu správnou strategii přípravy. Můžete k tomu využít jarních prázdnin, které následují bezprostředně po vysvědčení.
A jako bych v duchu slyšela Vaše povzdechnutí: Kdo to má stíhat, když s přibývajícím věkem dětí přibývá i problémů s učením a výchovou. Jak se připravit na všudypřítomné nástrahy digitálních technologií, na to, jak ochránit děti před riziky internetové epochy, kyberšikany, před zvýšenou agresivitou a vulgaritou.
Chtěli bychom Vám podat pomocnou ruku, a proto jsme pro Vás k těmto i dalším tématům podle Vašeho zájmu připravili sérii debat a přednášek s odborníky. Začínáme už 22. února 2018 s LADISLAVEM ŠPAČKEM, který se zamyslí nad tím, kdy a proč je vhodné začít s výchovou ke slušnému chování už u dětí. Pokud si jeho rady nechcete nechat ujít, přijďte v 17 hodin do auly ZŠ Vodičkova.
Pro zaregistrování účasti a další informace se obracejte na Ing. Martinu Mládkovou z oddělení školství, e-mail: martina.mladkova@praha1.cz, tel. 221 097 216.

Přeji Vám krásné prožití jarních prázdnin ve společnosti Vašich dětí.

Vaše radní pro školství
Eva Špačková


Šachový kroužek
Vážení rodiče, nově probíhá na naší škole šachový kroužek

Kdy: každý čtvrtek od 15:15 – 16:00
Kde: budova Vodičkova 22
Cena: 1000,- Kč
Kroužek vede: p. S. Žiger

Pro další informace kontaktujte pí.Neumannovou nebo p. Kempfera.


Dny otevřených dveří

21. 3. 2018 – Jindřišská 32 – 15.00 – 18.00

23. 3. 2018 – Jindřišská 32 – 9.00 – 11.00

15. 5. 2018 – Vodičkova 22 – 14.00 – 18.00

Talentové zkoušky z výtvarné výchovy do budoucích 6. ročníků – 23. 5. 2018 – 8. 15 v hlavní budově Vodičkova 22

Přihláška k talentovým zkouškám ZDE


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Zájmové kroužky 2. pololetí 2018 ke stažení ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
, telefon: volat ústřednu: 267 997 011


Leták v elektronické podobě ke stažení ZDE


Vážení rodiče,

od pátku 13.10. 2017, z provozních důvodů, bude oddělení Veverek rozděleno do oddělení Žabáků Renáty Antalové a oddělení Želviček Renaty Koptové, do odvolání.
Oddělení Jogínků, třetí třídy, povede vychovatelka Alena Jará a oddělení Berušek, čtvrté třídy, povede Mgr. Alla Konaševská, taktéž do odvolání.

Děkujeme za pochopení


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2017/2018 najdete ZDE


Přehled zájmových kurzů na rok 2017/2018 ZDE


Vážení rodiče,
z provozních důvodů byl ukončen provoz ranní družiny ve Vodičkově ulici.
Děkujeme za pochopeníV souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.


Pomůcky do Vv na rok 2017-2018

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

HOCHFICHT_2017_REPORT HUSTEC_VÁNOČNÍ_KONCERTY_2016_SPOL

Komentáře nejsou povoleny.