DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Nabídka zájezdu Provence a Azurového pobřeží ZDE


Klub mladých diváků Vás zve na první představení
ČAPEK
Kdy: v pondělí dne 04. 11. 2019 od 14:30 hodin
Délka představení: 2:30 hod.
Kde: DIVADLO ROKOKO, Václavské nám. 38

Dana Červenková


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve ŠD ve školním roce 2019/2020: Seznam ZDE

Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školním klubu ve školním roce 2019/2020: Seznam ZDE


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 ZDE


Vážení rodiče,

dostali jsme nabídku na natáčení rozhovoru s žáky na téma „nebezpečí sociálních sítí“. Pokud byste měli na základě přečtení přiloženého dopisu zájem, aby se vaše dítě zapojilo, sdělte to, prosím, zástupkyni ŘŠ Mgr. Evě Osvaldové.
Autorský projekt DOPAMIN

Děkujeme vám. Vedení školy.


Vážení rodiče,

ve spolupráci s CK MONATOUR každý rok připravujeme pro žáky 6. ročníků výtvarně poznávací zájezd do Španělska. V letošním školním roce se zájezd bude konat koncem května. Loňská cena zájezdu byla 9 450, Kč. Cena zahrnovala dopravu, stravování ALL INCLUSIVE (švédské stoly + pitný režim), ubytování v hotelu s animačním programem, bazénem na pobřeží Malgrat de Mar, pedagogický dozor.
Pro plánování zájezdu v roce 2020 prosím napište, zda mate zájem o účast Vašeho dítěte na zájezdu. Cena zájezdu se odvíjí od velikosti skupiny.

Organizátor zájezdu.
Olga Sklenářová


Vážení rodiče,
znovu je možnost přihlásit své děti, žáky 7. – 9. tříd, do Klubu mladých diváků na sezónu 2019/2020. V průběhu školního roku žáci navštíví 4 představení v doprovodu pedagoga za členský poplatek ve výši 450 Kč. Cílem KMD je seznámit žáky s různými pražskými divadly napříč divadelními druhy a žánry. Členství v KMD je nejen finančně výhodné, ale umožňuje také návštěvu méně dostupných představení. Vstupenky žáci obdrží prostřednictvím p. uč. Červenkové, na kterou se také obracejte v případě jakýchkoliv dotazů.
Přihlášku do KMD je nutné řádně vyplněnou odevzdat zároveň s penězi nejdéle do 27.9. přímo p. uč. Červenkové nebo do kanceláře školy p. Kefurtové.
Dana Červenková

Přihláška ke stažení ZDE


PROVENCE
24.5.2020 – 30.5.2020

Vážení rodiče, jako před dvěma lety připravuji s cestovní kanceláří CK Scholare zájezd do Francie.
Bližší informace ZDE


Vážení rodiče,milí žáci,
nabízíme Vám jazykový pobyt ve Worcestru ve Velké Británii ve dnech 23.- 30.5.2020.
Více informace najdete ZDEVážení rodiče,
pro žáky 6. ročníků pořádá naše škola adaptační kurz, jehož cílem je adaptace dětí jak v novém třídním kolektivu, tak i na 2. stupni základní školy. Náplní tohoto kurzu jsou nejen pestré sportovní aktivity, ale i nácvik komunikačních dovedností. Program připravují pracovníci, kteří se specializují jak na mimoškolní aktivitu dětí, tak na problematiku adaptace dětí v novém kolektivu.

Termín: 30. 9. 2019 – 4. 10. 2019
Místo konání: Pec pod Sněžkou, hotel Kolínská bouda

Adaptační kurz realizuje: CK-Sport s.r.o., Mattioliho 4, Praha 10, 106 00
e-mail: skolniakce@ck-sport.cz , www.ck-sport.cz, www.kolinskabouda.cz

Bližší informace najdete ZDE


Důležité upozornění: Z důvodu nedostatku zaměstnanců ve školní kuchyni bude se po neomezenou dobu vařit pouze jedno jídlo.
Děkujeme za pochopení


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK NA VV 2018/2019

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Vážení případní zájemci o přestup do ZŠ Vodičkova,

v ZŠ Vodičkova máme v současné době bohužel plnou kapacitu, a proto nemůžeme
přijímat žádné nové žáky.

Případní zájemci se mohou ozvat koncem června nebo začátkem července 2019,
kdy by již měl být počet žáků definitivně upřesněn.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy.


Přípravná třída
V přípravné třídě může být maximálně 15 dětí. Přijali jsme 12 dětí ze spádové oblasti a z MČ Prahy 1, přednostně děti s odkladem povinné školní docházky, u 3 dětí je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů. Zbylé děti z jiných MČ budou opět losovány, pokud se uvolní místo, automaticky postupují dle pořadí.
Losování probíhá opět ve středu 15. 5. 2019 od 15.00 v budově Vodičkova 22, 1. patro – aula.

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020

Děkujeme za pochopení
Mgr. Dagmar Zelená


Oznámení zájemcům o třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy
Bližší informace najdete ZDE


Zápis

Informace 1

Informace 2

Desatero


Ve školním roce 2019/2020 opět otevíráme v 6. ročníku výtvarnou třídu.
Talentové zkoušky se konají ve středu 22. 5. 2019 od 8.15. Bližší informace o průběhu talentové zkoušky budou zveřejněny na webu školy do poloviny března.

Den otevřených dveří v budově Vodičkova 22 – čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.00 – 18.00


Informace pro zájemce o talentové zkoušky do 6. ročníku pro šk. r. 2019/2020:

Talentové zkoušky se konají 22. 5. 2019, bližší informace budou zveřejněny během února 2019


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školní družině a školním klubu ve
školním roce 2018/2019:
ŠD_2018_2019_reg._čísla
ŠK_2018_2019_reg._čísla


Od školního roku 2018/2019 dochází k úpravě placení školního klubu pro žáky druhého stupně.
Více informací najdete ZDE


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.