DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍVážení rodiče,

je poměrně už dlouhá doba za námi, kdy vaše děti nemohou do školy, a vy je máte převážnou část dne na svých bedrech, ale je možná ještě delší doba před námi, kdy se stav nezmění. Proto bych vám všem ráda sdělila několik věcí, které považuji za důležité.

V první řadě je důležité vám připomenout, že za vzdělání žáka je zodpovědná
škola (s výjimkou žáků, kteří mají individuální vzdělávání – tzv. domácí). Proto se opravdu nebojte toho, že byste s dětmi museli denně „dřít“ přípravu do školy, učit je nové látce, připravovat na testy apod. Nic takového není třeba dělat. Naši učitelé dávají převážně cvičení na opakování, někdy dlouhodobější projekty, někdy výpisky z nových kapitol, ale samozřejmě se po návratu do školy vše procvičí, nová látka vysvětlí. Co se neprobere tento školní rok, probere se příští. Od 1. do 8. ročníku se neděje vůbec nic, s žáky devátých tříd je to horší z toho důvodu, že dělají přijímací testy, ale i to zvládneme. Ministr školství sdělil, že přijímací zkoušky se budou dělat nejdříve za 14 dní od nástupu do školy, takže bude dost času na intenzivní procvičování a opakování, i kdybychom měli pro žáky devátých tříd trochu pozměnit skladbu předmětů a více se věnovat právě češtině a matematice. Vše se dá vyřešit.

Možná se někdo z vás divíte, proč ještě v době elektronických vymožeností požadujeme klasické výpisky z odborných textů – učebnic. Jsme přesvědčeni, že práce s textem, umění postihnout v textu podstatné myšlenky, uvědomit si klíčová slova, soustředit se na to, co čteme, vzít si z toho to podstatné je nezbytným předpokladem pro další studia nejen na střední škole, ale i na dalších typech vyšších odborných a vysokých škol. Kromě toho je tvorba výpisků a výtahu z textu součástí výuky českého jazyka, proto se nyní velmi dobře hodí, že si žáci tuto teorii mohou v praxi vyzkoušet i v jiných předmětech. Dá-li nějaký učitel jako úkol pořízení výpisků, rozhodně to neznamená, že po návratu do školy se obsah látky bude zkoušet. Látka se probere, nemůžeme a nebudeme zkoušet to, co jsme s žáky neprobrali. Toho se rozhodně neobávejte.

Zároveň jsme si vědomi, že ne všichni z vás máte přístup k internetu. Nijak se tím nenervujte, nemůže-li vaše dítě dělat úkoly z odkazů na nějaké webové stránky, informujte se u příslušného učitele o alternativě, např. pracovní sešity , materiály, které dávají učitelé do Bakalářů apod.

Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech kontaktujte buď přímo dotyčného učitele(to je samozřejmě nejefektivnější), pokud byste neuspěli, kontaktujte třídního učitele či vedení školy. Všechny pracovní mailové adresy jsou na webu školy pod ikonkou Kontakty.

Připomínám, že škola je otevřena PO, ÚT, ST od 9.00 do 12.00, žáci si mohou chodit pro zapomenuté učebnice apod., samozřejmě při dodržení všech vládou nařízených bezpečnostních opatřeních.

Vážení rodiče, děkuji vám za sounáležitost, spolupráci i za vaše maily plné podpory, i my si uvědomujeme, že tato doba je pro vás velmi zatěžkávající.

Dagmar Zelená


Informace k zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Důležité informace ke způsobu podání
Žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, žádostí o přípravnou třídu a žádostí o odklad povinné školní docházky ZDE


ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU


Informace k talentovým zkouškám
Oznámení zájemcům o třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ZDE

Informace pro zájemce o talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 ZDE

Oznámení zájemcům o třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ZDE

Závazná přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou Vv pro šk. rok 2020/2021
(pro žáky 5. A, 5. B ZŠ Vodičkova)
ZDE

Přihláška k talentovým zkouškám z Vv do ZŠ VVodičkova 22, Praha 1 – do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ZDEVážení rodiče,

od pondělí 23. 3. se naše škola stala jednou ze škol, která je povinna zajistit dohled a stravování dětem pracovníků integrovaného záchranného systému. Naši učitelé tak budou denně (PO – PÁ) od 7.00 – 18.00 dohlížet na tyto děti. Proto vás prosíme o shovívavost, pokud třeba z vašeho pohledu nebude zpětná vazba učitele na vypracované úkoly vašich dětí dostatečně rychlá apod. Doufáme, že se nám to podaří zvládnout.

Připomínám, že někteří kolegové vkládají učební materiály do Bakalářů, tak prosím sledujte nejen webové nástěnky tříd, ale i svou třídu v Bakalářích.

Děkujeme za pochopení, D. Zelená


Výuku 8 světových jazyků online a zdarma naleznete na .www.jazyky-online.info


Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a jejímu nepředvídatelnému vývoji škola rozhodla o zrušení všech zájezdů do zahraničí, které se měly konat do konce školního roku. Jedná se o zájezdy do Anglie, Francie, Španělska a Říma. Vy, kteří jste řádně přihlášeni, dostanete zpět peníze v plné výši, o případné storno poplatky se postaráme.

Během příštího týdne vyvěsíme na webové stránky způsob vrácení. Jednodušší a rychlejší to bude u žáků, kteří měli jet do Španělska a do Říma, tam ještě neproběhla platba záloh CK, proto budou peníze vráceny na účet. U zájezdů do Anglie a Francie již byla zaplacena záloha, tak tam musíme vyčkat, až peníze pošle zpět CK a budeme vás informovat.

Doufejme, že vše dobře dopadne a že budou moci vaše děti vycestovat v příštím školním roce.

Děkuji za pochopení, přeji hodně zdraví a sil. Ještě připomínám, že škola je otevřena vždy od pondělí do středy mezi 9.00 – 12.00, kdy si žáci mohou chodit pro učebnice a rodiče pro případná potvrzení o ošetřovném apod.

Dagmar Zelená


Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci je škola k případnému osobnímu kontaktu s vámi, případně s žáky, k dispozici pouze ve dnech pondělí, úterý a středa v době od 9.00 do 12.00 (jedná se např. o vyzvednutí učebnic, které si ještě někteří nechali ve skříňkách). Toto opatření platí zatím po dobu karantény, tedy do úterka 24. 3. 2020. O případných změnách vás budeme informovat.

Dále škola zvažuje úplné zrušení všech zahraničních zájezdů, které se měly konat v měsících dubnu, květnu a červnu (Anglie, Francie, Španělsko, Itálie – Řím), a to ze dvou důvodů. Jednak není jisté, zda to bude vládou povoleno vzhledem ke zdravotnímu bezpečí občanů, jednak by byla velmi výrazně ohrožena výuka. Pokud bude trvat uzavření škol opravdu měsíc, tak se žáci vrátí do lavic až po Velikonocích, což je polovina dubna, a budeme mít necelé dva měsíce na probrání látky a uzavření klasifikace (školní rok je ukončen kvůli rekonstrukci oken již 12. 6. 2020- podrobnosti uvedu v samostatném sdělení). Nelze tedy tuto velice krátkou dobu ještě narušovat velkou nepřítomností žáků a učitelů ve škole z důvodů zájezdů.

Definitivní stanovisko ke zrušení zájezdů se dozvíte do konce tohoto týdne, tj. do pátku 20. 3. 2020. Škola by samozřejmě zrušení zařídila tak, abyste netratili. Kdo nemáte ještě zaplacenou zálohu na jakýkoliv zájezd, zatím neplaťte.

Dále prosím, abyste sledovali webové nástěnky jednotlivých tříd, případně maily, kde s vámi učitelé komunikují, zadávají žákům úkoly apod. Bude též rozšířen program Bakalář, kam bude možné vkládat pro žáky studijní materiály. Od pondělí 16. 3. také ČT 2 zahájila výukové programy pro žáky základních škol.

Děkuji vám všem za pochopení a za spolupráci, přeji hodně zdraví a psychických sil. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se neváhejte na mě obrátit.

Dagmar Zelená


Domácí práce pro žáky jsou po dobu nucených prázdnin umístěny na webových stránkách školy v Komunikaci s veřejnosti /třídy nebo učitelé.Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 se s platností od středy 11. 3. 2020 uzavírají všechny základní, střední a vysoké školy v ČR z důvodu šířící se epidemie koronaviru.

Důležitou informaci čtěte ZDE

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ZDE
Žáci přijati do ŠD 2019-2020 – registrační čísla ZDE


Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2020/2021 ZDE


Žáci přijati k zájmovému vzdělávání ve školním klubu ve školním roce 2019/2020: Seznam ZDE


Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 ZDE


DOPORUČENÝ SEZNAM POMŮCEK

 • 1x KELÍMEK NA VODU
 • TUŽKY MĚKKÉ – tužka č. 1 /2x/, tužka 4B /2x/
 • 1x KLASICKOU GUMU /velmi dobrá – značka MAPED/
 • 1x PLASTICKOU GUMU
 • VHODNÉ OŘEZÁVÁTKO
 • LEPIDLO – tuba i tekutý Hercules
 • 1x KVALITNÍ NŮŽKY NA PAPÍR /ne dětské/
 • 1x SAMOLEPICÍ PAPÍROVOU PÁSKU
 • TEMPERY NEBO AKRYLOVÉ BARVY /základní odstíny ve větších tubách/
 • 1X KVALITNÍ AKVARELOVÉ NEBO KLASICKÉ VODOVÉ BARVY /velmi dobrá značka vodovek Faber-Castell/
 • KVALITNÍ KULATÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 8
 • KVALITNÍ PLOCHÉ ŠTĚTCE – velikost č. 2, 4, 12
 • 2x ČERNÁ TUŠ, 1x HNĚDÁ TUŠ + 1x NÁSADKA + 1x PERKO /NA NÁSADKU/
 • 1x SUCHÉ PASTELY – ideálně řadu 24 barev
 • RUDKY HNĚDÉ, PŘÍRODNÍ UHEL

Další požadavky sdělí konkrétní vyučující předmětu VV.


Přípravná třída

Přípravná třída – školní rok 2019/2020

Odklad povinné školní docházky
Bylo vyhověno 18 žadatelům, u 4 je přerušeno správní řízení z důvodu nedodání potřebných dokumentů.

Odklad školní docházky – školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Od 1. 2. 2018 došlo ve školním řádu k úpravě v oblasti omlouvání absencí na základě Pokynu MŠMT 2017. Tuto úpravu naleznete ve Školním řádu i v Informacích pro rodiče – obojí na webu školy.

Dodatek ke školnímu řádu – omlouvání absencí.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zelená


Dodatek ke školnímu řádu – závažné provinění najdete ZDE
nebo ve školním řádě ZDE


Vážení rodiče,

Na základě projednání na pedagogické radě a na Klubu rodičů dne 22. 11. 2017 jsme zavedli opatření v používání mobilních telefonů. Žáci si ráno uzamknou mobilní telefon do šatní skříňky a k dispozici ho budou mít opět po skončení vyučování. Pokud se budete v naléhavých případech potřebovat s dítětem spojit, využijte sekretariátu – 222 231 648. Totéž se týká i dětí – pokud budou potřebovat spojit se s vámi, mohou využít sekretariátu či kabinetů učitelů nebo sborovny.

Toto opatření bylo zavedeno kvůli zvyšujícímu se používání mobilních telefonů v neoprávněných a nepovolených situacích.

Děkujeme za pochopení,
Mgr. Dagmar Zelená, ředitelka školy.


Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že v letošním školním roce mají naši školu v péči v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: (Francouzská 56, Praha 10)

Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058, 267 997 011; e-mail: kdvorakova@ppppraha.cz
Mgr. Andrea Růžičková (psycholog), e-mail: aruzickova@ppppraha.cz
<mailto:aruzickova@ppppraha.cz> , telefon: volat ústřednu: 267 997 011


V souvislosti s celkovou přípravou dítěte na vstup do 1. třídy doporučujeme seznámit se s dokumentem MŠMT „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ viz na našem webu níže.


Vážení rodiče,

v případě, že budete svou dceru či svého syna objednávat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), je nezbytné, abyste nejprve vyplnili informovaný souhlas. Za tímto účelem kontaktujte výchovného poradce nebo třídního učitele svého dítěte.

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

 • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
 • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
 • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
 • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
 • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
 • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
 • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

KROUŽKY V KM

Ke stažení ve formátu .pdf ZDE

NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Nové fotoreportáže z akcí Klubu najdete v galerii Klubu Mladých

Komentáře nejsou povoleny.