DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zájemcům o třídu s rozšířenou výuku Vv – informace k talentovým zkouškám ZDE


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 ZDE

Písemné oznámení rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1 v sekretariátu v 1. patře ve dnech 23. – 25. února v době od 8.00 do 15.00 hod. Zde rovněž potvrdí převzetí.

Pro rodiče přijatých žáků se 28. června od 16.30 hod. uskuteční první třídní schůzka v budově Jindřišská 32.

Pokud se zajímáte o základní dovednosti, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy, tak právě Vám je určen doporučující materiál (webové stránky MŠMT)
„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“ ZDE


Škola v přírodě Janov nad Nisou v Jizerských horách (hotel Velký Semerink)
pro žáky 4. A a 4. B.

Termín konání 13. 2. – 20. 2. 2016
Bližší informace ZDE


Výtvarně-poznávací zájezd do Španělska pro žáky 8. tř. Termín 3. 6 – 12. 6. 2016
Bližší informace a závazná přihláška ZDE


Jazykově-poznávací zájezd do Velké Británie s 16 lekcemi Aj (s CK Student Agency)-pro třídy 5.A – 8.A
Bližší informace ZDE
Návrh programu pro jazykový pobyt v Torbay (Paignton) – 8 dní (12 lekcí) ZDE
Závazná přihláška ZDE
Informace v angličtině ZDE


Pomůcky do Vv na rok 2015-2016

-6. ročníky 150,- Kč

-7., 8., 9. ročníky podle školního plánu: fixy (černý tenký, tlustý), tempery, tuše,tužky č. 1, 2, štětce č. 8 a 10 (kulatý, plochý), nůžky, Giocondy, ořezávátko, lepidlo (tuba, hercules), kelímek

Kritéria pro hodnocení ve výtvarné výchově

  • Špičková nebo velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka ve výběrové třídě, jež byl přijat na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. (Velmi solidní úroveň zadaných úkolů, která odpovídá předpokladům žáka v běžné třídě)
  • Při pomalejším tempu možnost dopracovat zadaný úkol v prostředí domova, tento fakt nebude nadužíván. Na úkolu bude pracovat pouze žák a práci přinese nejpozději na následující hodinu výtvarné výchovy.
  • Na výuku se každý žák poctivě připravuje podle svých individuálních schopností.
  • Pravidelně nosí potřebné pomůcky – informace o náročnějších pomůckách získává žák výrazně dopředu, o běžných pomůckách předcházející hodinu.
  • V hodinách pracuje soustředěně, zodpovědně a snaží se o nejlepší výsledek.
  • Vede si záznamy o úspěších na soutěžích, výtvarných aktivitách, návštěvách kulturních programů apod. (jen žáky z výtvarných tříd)
  • Při dlouhé absenci si žák učivo doplní v rámci konzultačních hodin anebo doma.

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že od 1. 2. 2015 převzaly naši školu do péče v rámci Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4:(Francouzská 56, Praha 10)
PhDr. Jaroslava Pánková (psycholog), tel. 267 997 039; jpankova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková (speciální pedagog), tel. 267 997 058; kdvorakova@ppppraha.cz
Obě pracovnice můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím ústředny PPP: tel. 267 997 011


NOVINKY Z KLUBU MLADÝCH

Fotoreportáže z nových akcí Klubu najdete v galerii Klubu mladých

VÍKENDOVÉ_PŘEDVÁNOČNÍ_AKCE_KLUBU_2015 VÍKEND_V_KLUBU_7

Komentáře nejsou povoleny.