Informace k talentovým zkouškám z výtvarné výchovy pro školní rok 2021/2022:

Informace pro zájemce o přijetí do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,
již tradičně otevíráme ve školním roce 2021/2022 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. U uchazeče předpokládáme mimořádný zájem o výtvarnou výchovu. Uchazeč je připraven se tvorbě věnovat i nad rámec vyučování ve svém volném čase. Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je rovněž teoretická výuka – předmět dějiny umění (jedna hodina týdně).

Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě úspěšného zvládnutí talentových zkoušek, které jsou rozděleny do dvou kol:

  • 1. kolo: hodnocení domácích prací – Uchazeč odevzdá v rámci 1. kola talentových zkoušek 10 domácích prací provedených různými technikami (kresba, malba, kombinovaná technika, prostorová tvorba…), vytvořených nejlépe v posledních 6 měsících, do vestibulu školy ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, případně do kanceláře v 1. patře téže budovy do pátku 7. 5. 2021. Práce označené jménem a věkem, kdy uchazeč práci vytvořil, budou vloženy v podepsaných deskách. V případě prostorových objektů (sochy, plastiky atd.) bude předložena pouze jejich fotodokumentace v tištěné podobě.
  • Komise výtvarníků školy v tomto 1. kole domácí práce posoudí a ohodnotí maximálně 10 body. Podmínkou účasti v 2. kole je dosažení alespoň 5 bodů v 1. kole.
  • 2. kolo: talentové zkoušky – absolvují žáci úspěšní v prvním kole. Termín 2. kola – středa 19. 5. 2021 od 8.15. v budově školy ZŠ Vodičkova, Vodičkova 683/22, Praha 1
  • Obsahem zkoušek bude:

Studijní kresba tužkou (zátiší s ovocem, zeleninou)

Fantazijní malba akvarelovými barvami na zadané téma

Výtvarné pomůcky (měkkou tužku, gumu, vodové/akvarelové barvy a štětce) si na zkoušky žáci přinesou s sebou, ovoce a zeleninu pro tvorbu zátiší zajistí škola. Hodnotit se bude u studijní kresby kompozice, schopnost zachytit objem, proporce, technika kresby; u malby originalita, nápad, cit pro kompozici a práci s barvami, obsahová shoda se zadaným tématem.

Komise výtvarníků školy obě práce posoudí a ohodnotí. Za jednotlivou práci je možné získat maximálně 10 bodů (dohromady maximálně 20). Komise výtvarníků je prezentována výtvarníky ZŠ Vodičkova a je pětičlenná.

Přihláška k talentovým zkouškám z Vv do ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

Závazná přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou Vv – pro žáky 5. A a 5. B ZŠ Vodičkova

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace k talentovým zkouškám. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.