Informace k talentovým zkouškám z výtvarné výchovy pro školní rok 2023/2024:

Informace pro zájemce o přijetí do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

již tradičně otevíráme ve školním roce 2023/2024 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je rovněž teoretická výuka – předmět dějiny umění (jedna hodina týdně). U uchazeče předpokládáme mimořádný zájem o výtvarnou výchovu a chuť věnovat se tvorbě i nad rámec vyučování ve svém volném čase.
Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě úspěšného zvládnutí talentových zkoušek, které jsou rozděleny do dvou kol:
1. kolo: hodnocení domácích prací – uchazeč odevzdá 10 domácích prací (různé techniky: kresba a malba na minimálním formátu A3, grafika, kombinovaná technika, prostorová tvorba…), vytvořených nejlépe v posledních 6 měsících, do vestibulu školy ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, případně do kanceláře v 1. patře téže budovy do středy 10. 5. 2023. Práce budou označené jménem a věkem, kdy uchazeč práci vytvořil, budou vloženy v podepsaných deskách. V případě prostorových objektů (sochy, plastiky atd.) bude předložena pouze jejich fotodokumentace v tištěné podobě.
Termín odevzdání – nejpozději 10. 5. 2023 do 16.00 ve vestibulu školy
Komise výtvarníků školy domácí práce posoudí a ohodnotí maximálně 10 body za všechny práce celkem.
Podmínkou postupu do 2. kola je dosažení alespoň 5 bodů v 1. kole.
2. kolo: talentové zkoušky – absolvují žáci úspěšní v prvním kole. Termín 2. kola – středa 17. 5. 2023 od 8.15. – koná se v budově školy – Vodičkova 22, Praha 1

Obsahem talentových zkoušek bude:

1. Test kulturního přehledu (5 otázek) – hodnoceno 5 body
2. Studijní kresba tužkou (zátiší s ovocem, zeleninou)
3. Fantazijní malba akvarelovými barvami na zadané téma

Výtvarné pomůcky (měkkou tužku, gumu, vodové/akvarelové barvy a štětce) si na zkoušky žáci přinesou s sebou.
Hodnotit se bude u studijní kresby kompozice, schopnost zachytit objem, proporce, technika kresby; u malby originalita, nápad, cit pro kompozici a práci s barvami, obsahová shoda se zadaným tématem.
Komise výtvarníků školy práce posoudí a ohodnotí. Za jednotlivou práci je možné získat maximálně 10 bodů, za test 5 bodů, dohromady maximálně 25 bodů.

Informace ve formátu pdfZDE

Přihláška k talentovým zkouškám z Vv do ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace k talentovým zkouškám. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.