Informace k talentovým zkouškám

Zájemcům o třídu s rozšířenou výuku Vv

V Praze dne 20. 2. 2019

Oznámení zájemcům o třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

Vážení rodiče,
již tradičně otevíráme ve školním roce 2019/2020 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je předmět dějiny umění (jedna hodina týdně).
Ideální uchazeč je žák tvořivý, vlastní tvorbě se věnuje i nad rámec školní výuky, má zájem o výtvarné umění.
Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě:
1. Úspěšného vykonání talentových zkoušek:
– studijní kresba zátiší (tužkou)
– fantazijní malba (akvarelovými nebo vodovými barvami) na zadané téma
Výtvarné pomůcky (tužku, gumu, vodové/akvarelové barvy a štětce) si na zkoušky žáci přinesou s sebou. Hodnotit se bude u studijní kresby kompozice, schopnost zachytit objem, proporce, u malby originalita, nápad, cit pro kompozici a práci s barvami, obsahová shoda se zadaným tématem.

2. Výsledku hodnocení předložených domácích prací, které žák přinese k talentové zkoušce – minimálně 5 prací (uvítáme rovněž práce z výtvarného kroužku a ze ZUŠ) nejlépe z letošního školního roku v podepsaných deskách; přidat lze též fotodokumentaci prostorových prací.
Na každé práci musí být uveden věk dítěte.
3. Přihlíží se též k chování žáka během talentových zkoušek i k výchovným problémům zaznamenaným v žákovské knížce

Termín konání talentových zkoušek: 22. 5. 2019 od 8.15 hod.

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte ji nejpozději 10. 5. 2019. Přihlášku lze odevzdat v sekretariátu školy Vodičkova 22, Praha 1 – 1. patro nebo odeslat na mail info@zsvodickova.cz
Pozvání k talentovým zkouškám obdrží žák na počátku května (po odevzdání přihlášky).

Přihláška ke stažení ZDE

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace k talentovým zkouškám. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.