Informace k talentovým zkouškám

Zájemcům o třídu s rozšířenou výuku Vv

Vážení rodiče,

již tradičně otevíráme ve školním roce 2017/2018 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. U zájemce o tuto třídu se předpokládá, že má mimořádný zájem o výtvarné tvoření, že se mu věnuje ve větší či menší míře i v rámci svého volného času (není podmínkou) a že je připraven věnovat se této činnosti v případě potřeby i nad rámec školního vyučování /soutěžní výtvarné projekty atd./. Součástí vzdělávacího programu výtvarné třídy je rovněž teoretická výuka – předmět Dějiny umění /jedna hodina týdně/.
Zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy je umožněno žákům na základě:
úspěšného vykonání talentových zkoušek (kolorovaná kresba – ilustrace k přečtené básni, pohádce, bajce atd.). Výtvarné prostředky budou školou zapůjčeny.
výsledku hodnocení předložených prací, které žák přinese k talentové zkoušce – minimálně 5 domácích prací (uvítáme rovněž práce z výtvarného kroužku a ze ZUŠ) nejlépe z letošního školního roku v podepsaných deskách; přidat lze též fotodokumentaci prostorových prací (keramické výrobky, kašírované objekty atd.)
Na každé práci musí být uveden věk dítěte.

Termín konání talentových zkoušek: ve středu dne 23. 5. 2018 (od 8.15 hod.) Případný náhradní termín bude oznámen na webových stránkách školy.

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte ji do 6. 5. 2018, nejpozději však do 15. 5. 2018 do kanceláře školy.
Pozvání k talentovým zkouškám obdrží žák po odevzdání závazné přihlášky.

V případě, že máte zájem o bližší informace k celkovému chodu naší školy, nabízíme Vám navštívit DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 15. 5. 2018 (14.00 – 18.00)v hlavní budově školy Vodičkova 22, Praha 1.

Přihláška ke stažení ZDE

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace k talentovým zkouškám. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.