Školní poradenské pracoviště ZŠ Vodičkova

Informace ke stažení ZDE

Mgr. Eva Osvaldová
222 231 648
výchovný poradce, kariérní poradcee.osvaldova@zsvodickova.cz
Mgr. Anna Gonzalezová
222 231 648
školní metodik prevencea.gonzalezova@zsvodickova.cz
Mgr. Renata Němcová
222 245 955
speciální pedagogr.nemcova@zsvodickova.cz
Mgr. Dagmar Zelená
222 231 648
ředitelka školyd.zelena@zsvodickova.cz
Mgr. Andrea Růžičková
267 997 011
psycholog, pracovnice PPP Prahy 1, Francouzská 56, Praha 2aruzickova@ppppraha.cz
Mgr. Kamila Dvořáková
267 997 058
speciální pedagog, pracovnice PPP Prahy 1, Francouzská 56, Praha 2kdvorakova@ppppraha.cz

Školní psycholog

Jeho pracoviště je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 2, ale do školy pravidelně dochází.

Kompetence:

 • Psychologické vyšetření žáka
 • Diagnostika žáka
 • Zprávy, doporučení
 • Podklady pro IVP, IVýP, PLPP
 • Poskytnutí doporučených metod práce a didaktických pomůcek pro práce s dětmi se SVP
 • Sociometrie ve třídách
 • Profi-testy
 • Součinnost při řešení nejen výukových, ale i osobních problémů žáka

Výchovný poradce

 • Poradenství v oblasti osobnostního, sociálního a kariérního vývoje žáka
 • Spolupráce s PPP, SPC
 • Tvorba IVP a ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky
 • Zajištění implementace doporučených metod PPP u žáků se SVP do výuky
 • Sociometrické šetření a jeho vyhodnocení
 • Spolupráce se školním metodikem prevence
 • Spolupráce se středními školami – prezentace škol
 • Spolupráce s jinými orgány (OSPOD, Policie ČR, neziskové organizace)
 • Výuka předmětu Volba povolání v 8. ročnících

Školní metodik prevence

 • Tvorba Minimálního preventivního programu
 • Tvorba Krizového plánu školy
 • Poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení náhle vzniklých situací
 • Spolupráce s výchovným poradcem, třídními učiteli a dalšími zaměstnanci školy
 • Spolupráce s organizacemi, které realizují preventivní programy pro žáky a jejich zajištění
 • Tvorba IVýP (Individuální výchovný plán)

Speciální pedagog

 • Vede přípravnou třídu
 • Zajišťuje koordinovanou péči o žáky se SVP
 • Doporučuje odbornou literaturu a metody práce s dětmi všem pedagogickým pracovníkům
 • Realizuje hodiny speciální pedagogické péče pro žáky, jimž ji doporučilo ŠPZ (náprava)

Ředitelka školy

 • Koordinace činnosti ŠPP
 • Zodpovědnost za jeho činnost a výsledky
 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
 • Spolupráce se ŠPZ
 • Spolupráce s ostatními institucemi a orgány z oblasti osobnostního, sociálního i profesního vývoje žáků
 • Spoluúčast na řešení problémů, které se již vymykají běžnému řešení

Praha 2. 1. 2017

Mgr. Dagmar Zelená

Příspěvek byl publikován v rubrice Školní poradenské pracoviště. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.