Projekt Paměť národa

Žáci 7.C se zapojili do projektu Pamĕti národů. Jedna skupina zpracovala životní příbĕh paní Charlotty Kotikové,pravnučky T.G.Masaryka. Sešli jsme se s ní v blízkosti Nosticova paláce na Maltézském nám. Setkání to bylo mimořádné, protože je nositelkou nejen masarykovské tradice,ale zejména všech hodnot,které byly vlastní celé Masarykovĕ rodinĕ a které je třeba i dnes připomínat. Paní Kotiková žije střídavĕ v Praze a v New Yorku. Podporuje velmi intenzivnĕ mladé umĕlce. V návaznosti na toto setkání jsme navštívili depozitář Masarykova ústavu,kam paní Kotiková vĕnuje rodinné artefakty,aby je mohla obdivovat mladá generace i odborná veřejnost.
Druhá skupina se vĕnovala příbĕhu paní Hany Palcové, která pracovala pod pseudonymem Hana Vávrová v Hlasu Ameriky. S láskou vzpomíná na setkání s panem prezidentem Václavem Havlem,který v roce 1990 vystoupil s projevem v kongresu USA. Setkání to bylo milé, na které budeme dlouho vzpomínat. Obĕ skupiny k příbĕhu nakreslily nádherné obrázky. Závĕrečná prezentace projektu probĕhla v Brožíkovĕ sále Staromĕstské radnice.

PhDr.Jarmila Steklá

Příspěvek byl publikován v rubrice 2.stupeň, Naše aktivity. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.