Jídelna

Školní jídelna


Provoz školní jídelny Školská, 17 při ZŠ Vodičkova 22

Výdej obědů pro žáky ZŠ od 12:00 do 14:00, pro studenty SŠ od 12:00 do 14:30. Jídelna otevřená do 14:45.

Dále si v jídelně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, osuší do jednorázového ručníku, popřípadě ještě použijí dezinfekci.

U jednoho stolu sedí maximálně čtyři osoby.

V jídelně se průběžně větrá a po každé skupině je provedena dezinfekce.

Žáci s nařízenou karanténou ani jejich rodiče si nemohou obědy vyzvedat.


Školní jídelna Jindřišská

ředitelka: Kalendová Lucie

tel: 774 948 006

email: sj.jindrisska@seznam.cz

Všechny informace o stravování naleznete zde: www.sjjindrisska.cz


a

Jídelní lístek

ve Vodičkové ulici tel. 222231665 vedoucí Jaroslava Šorfová, e-mail: sorfovaj@volny.cz
v Jindřišské ulici; Vedoucí Lucie Kalendová, telefon 774 948 006, www.sjjindrisska.cz

Nové ceny obědů od 1.9.2022 (ŠJ Školská, 17 při ZŠ Vodičkova 22)

Žáci 6 – 10 let á 32,- trvalým příkazem 672,- 21 obědů

Žáci 10 – 14 let á 34,- trvalým příkazem 714,- 21 obědů

Žáci 15 let a více á 36,- trvalým příkazem 756,- 21 obědů

Lyceum á 50,- trvalým příkazem 1 050,- 21 obědů

Žák je zařazen dle vyhl. MŠMT č. 107/2005 a z ní vycházejících předpisů do příslušné výživové kategorie dle svého věku již od 1. září příslušného školního roku, ve kterém daného věku dosáhne. Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 platnou od 8.3.2005. Podle § 122 školského zákona odst.2 se dětem a žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a školském zařízení. Vyhláška 107 § 4 odst. 9 říká, že si rodiče mohou v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole oběd buď odhlásit nebo odnést domů za dotovanou cenu. V následujících dnech nepřítomnosti žáka není nárok na dotované stravování. Oběd si mohou rodiče odhlásit nebo doplatit do ceny platné pro cizí strávníky u vedoucí ŠJ a odnést domů. Cena nedotovaného oběda je 100,- Kč.
V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit. K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si strávníci zakoupí u vedoucí školní jídelny za 150,- Kč. Čip po zakoupení se stává majetkem strávníka a peníze za jeho nákup se nevrací. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. U výdejového okénka po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Odhlašovat a objednávat lze minimálně 1 den předem do 14.00 hodin. Platí se poslední týden předchozího měsíce buď v hotovosti nebo trvalým příkazem na účet jídelny. Bez zaplacení předem nelze vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na www.jidelna.cz (Přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucího školní jídelny při první platbě)

Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce. Výdej obědů je od 12.00 do 14.00 hodin.


Kuchařky ZŠ Vodičkova to baví !!!!

Jsou lidé, kteří si kvůli své zaměstnanosti a nedostatku času vůbec neuvědomí, že už zase nastal čas svátků – Mikuláš, Vánoce, Valentin, Velikonoce, MDŽ, Svátek matek atd.
Toto se však nemůže stát žákům a zaměstnancům ZŠ Vodičkova a nikomu, kdo se v naší škole stravuje. Stačí vejít do školní jídelny.
Výdejový pult krásně vyzdoben vlastnoručně vyrobenými ozdobami vztahujícími se k určitému svátku, vlastnoručně upečené dobroty sloužící jako ozdoba /velikonoční beránek/ a hlavně skvěle naladěné a usměvavé paní kuchařky vytvářejí tu pravou sváteční atmosféru – někdy žertovnou, někdy nostalgickou.
Nejkrásnější ozdobou jsou ovšem zmíněné paní kuchařky. Ve vtipně zvolených slušivých oblečcích na nás tu blikají čertovskými růžky, tu stříhají ouškama velikonočních ušáků. Na sv. Valentina zase nechybí růžová srdíčka.
Nikdo jim to nepřikázal, nikomu si nestěžovaly, že nejsou peníze – prostě dostaly nápad a chuť ho zrealizovat a udělaly to !
Říká se, že škola je základ života. A základem školy může být třeba právě dobrá kuchyně. Mimochodem, naše kuchyně je opravdu v přízemí.

Mgr. Dagmar Zelená


Komentáře nejsou povoleny.