Jídelna

Školní jídelna


Provoz ŠJ Školská vzhledem ke COVID – 19

Provoz školní jídelny v ZŠ Vodičkova 22. Výdej obědů od 12:00 do 14:45. Jídelna otevřená do 15:00.

Skupiny žáků se v jídelně střídají po cca 20ti minutách dle rozvrhu tak, aby nedošlo k vzájemnému kontaktu skupin.

Při vstupu do jídelny mají všichni zakryté dýchací cesty respirátorem.

Dále si v jídelně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, osuší do jednorázového ručníku, popřípadě ještě použijí dezinfekci.

Ve skleničce je připraven set příborů s ubrouskem.

Poté si odeberou u výdejního okénka oběd a dodržují rozestupy. U jednoho stolu sedí maximálně čtyři osoby.

V jídelně se průběžně větrá a po každé skupině je provedena dezinfekce.

Pro případné cizí strávníky a žáky na distanční výuce je vyčleněn stůl. Po jejich odchodu proběhne dezinfekce.

Žáci s nařízenou karanténou ani jejich rodiče si nemohou obědy vyzvedat.


Nařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 od 30.11.2020
VÝDEJ OBĚDŮ:
PREZENČNÍ VÝUKA GPJP, SUŠ
11.30 – 11.50, 13.20 – 14.15
ŽÁCI ZŠ+ZAMĚSTNANCI ZŠ
11.50 – 13.20
DISTANČNÍ VÝUKA
11.00 – 11.25, 14.00 – 14.30

 • U VSTUPU SI KAŽDÝ ŘÁDNĚ UMYJE RUCE NEBO MU JE VYDEZINFIKUJE ZAMĚSTNANEC ŠJ
 • S VYJÍMKOU DOBY KONZUMACE OBĚDA MAJÍ VŠICHNI POVINNOST V PROSTORÁCH ŠJ NOSIT ROUŠKY
 • VYZVEDNUTÍ ČIPEM PRO ZŠ PROVEDE ZAMĚSTNANEC JÍDELNY NEBO PEDAGOGICKÝ DOZOR ZŠ, OSTATNÍ SI ČIPUJÍ SAMI
 • STRÁVNÍK SI VEZME TÁC A U VÝDEJNÍHO OKÉNKA SI VYZVEDNE OBĚD
 • PŘÍBOR BUDE PŘIPRAVEN V HRNÍČKU, TENTO KOMPLET SI STRÁVNÍK POLOŽÍ K JÍDLU NA TÁC
 • NEPRODLENĚ PO DOJEDENÍ OPOUŠTÍ STRÁVNÍK JÍDELNU, TÁC S POUŽITÝM NÁDOBÍM ODLOŽÍ U OKÉNKA K TOMU URČENÉMU
 • PERSONÁL POHYBUJÍCÍ SE V PROSTORU JÍDELNY POUŽÍVÁ ROUŠKY A RUKAVICE, VÝDEJNÍ PULT JE OPATŘEN PLEXISKLEM
 • PERSONÁL JÍDELNY BĚHEM VÝDEJE OBĚDŮ DESINFIKUJE PLOCHY A ZAJIŠŤUJE VĚTRÁNÍ PROSTOR JÍDELNY
 • V JÍDELNĚ JSOU ROZESTUPY MEZI STOLY 1,5M
 • U STOLU SEDÍ MAXIMÁLNĚ 4 OSOBY
 • ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY DOHLÍŽEJÍ NA PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY
 • V PROSTORU ŠJ JE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ZAKÁZÁNA MANIPULACE S MOBILNÍMI TELEFONY
 • STUDENTI, KTEŘÍ MAJÍ DISTANČNÍ VÝUKU SI MOHOU V PŘEDEPSANÉM ČASE PŘIJÍT VYZVEDNOUT OBĚD POUZE DO PŘINESENÝCH ČISTÝCH JÍDLONOSIČŮ (TĚMTO STUDENTŮM NENÍ DOVOLENO SE STRAVOVAT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ)
 • PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ I DALŠÍCH NEPOVOLANÝCH OSOB DO PROSTOR ŠJ BĚHEM VÝDEJE OBĚDŮ
 • VELICE DĚKUJI RODIČŮM, ZAMĚSTNANCŮM ZŠ, GPJP I ŠJ ZA SPOLUPRÁCI!VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 774 948 006, www.sjjindrisska.cz

V PLATNOSTI OD 30.LISTOPADU 2020 VYPRACOVALA ŘEDITELKA ŠJ KALENDOVÁ LUCIE


Informace o COVID-19 ve ŠJ Školská

ŠJ Školská první a druhou třídu nestravuje. Jakmile bude docházet k postupnému přechodu na prezenční výuku, bude operativně zajištěno stravování pro všechny v plném rozsahu dle hygienických nařízení. 


Důležité upozornění.

Děti, které mají zájem o obědy v ŠJ Školská v době distanční výuky, se musí
znovu přihlásit ke stravování minimálně jeden den předem. Výdej obědů za
stávajících přísných hygienických podmínek, bude v době

– první stupeň od 11:30 do 12:30 hod
druhý stupeň od 12:30 do 13:30 hod

Jaroslava ŠorfováNařízení ředitelky o provozu Školní jídelny Jindřišská ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19

VÝDEJ OBĚDŮ:
ŽÁCI ZŠ+ZAMĚSTNANCI ZŠ
12.00 – 12.25, 12.55 – 13.20
STUDENTI + ZAMĚSTNANCI
11.30 – 12.00, 12.25 – 12.55, 13.20 -14.00

• U VSTUPU SI KAŽDÝ ŘÁDNĚ UMYJE RUCE NEBO MU JE VYDEZINFIKUJE ZAMĚSTNANEC ŠJ
• STRÁVNÍK SI VEZME TÁC A U VÝDEJNÍHO OKÉNKA SI ČIPEM VYZVEDNE OBĚD
• PŘÍBOR BUDE PŘIPRAVEN V HRNÍČKU, TENTO KOMPLET SI STRÁVNÍK POLOŽÍ K JÍDLU NA TÁC
• ŽÁCI ZŠ VODIČKOVA DOSTANOU POLÉVKU A PITÍ, PŘÍPADNĚ DOPLNĚK OD DOPROVODU DO ŠJ (PANÍ UČITELKY, ASISTENTKY ČI VYCHOVATELKY) NEBO OD PERSONÁLU ŠKOLNÍ JÍDELNY
• STUDENTŮM GPJP, SUŠTŘ A VOŠTŘ V RÁMCI MOŽNOSTÍ POMÁHAJÍ NALÉVAT PITÍ A POLÉVKU ZAMĚSTNANCI ŠJ
• NEPRODLENĚ PO DOJEDENÍ OPOUŠTÍ STRÁVNÍK JÍDELNU, TÁC S POUŽITÝM NÁDOBÍM ODLOŽÍ U OKÉNKA K TOMU URČENÉMU
• PERSONÁL POHYBUJÍCÍ SE V PROSTORU JÍDELNY POUŽÍVÁ ROUŠKY A RUKAVICE, VÝDEJNÍ PULT JE OPATŘEN PLEXISKLEM
• PERSONÁL JÍDELNY BĚHEM VÝDEJE OBĚDŮ DESINFIKUJE PLOCHY A ZAJIŠŤUJE VĚTRÁNÍ PROSTOR JÍDELNY
• PRO NEMOCNÉ DÍTĚ ČI UČITELE JE MOŽNO VYZVEDNOUT OBĚD POUZE 1. DEN NEMOCI DO JÍDLONOSIČE – V ČASE 14.00 – 14.15
• V PROSTORU ŠJ JE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ZAKÁZÁNA MANIPULACE S MOBILNÍMI TELEFONY
• DO JÍDELNY JE PRO STUDENTY GYMNÁZIA ZAKÁZÁN VSTUP SE ŠKOLNÍ TAŠKOU, AKTOVKOU, BATOHEM, VÝTVARNÝM KUFŘÍKEM
• PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ I DALŠÍCH NEPOVOLANÝCH OSOB DO PROSTOR ŠJ BĚHEM VÝDEJE OBĚDŮ, ZÁKAZ VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ KROMĚ 1. DNE NEMOCI!!!

VELICE DĚKUJI RODIČŮM, ZAMĚSTNANCŮM ZŠ I ŠJ ZA SPOLUPRÁCI!
VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NA TEL. 774 948 006, www.sjjindrisska.cz

V PLATNOSTI OD 1.ZÁŘÍ 2020
VYPRACOVALA ŘEDITELKA ŠJ KALENDOVÁ LUCIE


a

Jídelní lístek

ve Vodičkové ulici tel. 222231665 vedoucí Jaroslava Šorfová, e-mail: sorfovaj@volny.cz
v Jindřišské ulici; Vedoucí Lucie Kalendová, telefon 774 948 006, www.sjjindrisska.cz

Ceny obědů :

do 10 let 31,- Kč (ŠJ Jindřišská)
11 – 14 let 33,- Kč (ŠJ Jindřišská)
7 – 10 let 26,- Kč (ŠJ Vodičkova)
11 – 14 let 28,- Kč (ŠJ Vodičkova)
14 a více let 30,- Kč (ŠJ Vodičkova)

Žák je zařazen dle vyhl. MŠMT č. 107/2005 a z ní vycházejících předpisů do příslušné výživové kategorie dle svého věku již od 1. září příslušného školního roku, ve kterém daného věku dosáhne. Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 platnou od 8.3.2005. Podle § 122 školského zákona odst.2 se dětem a žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a školském zařízení. Vyhláška 107 § 4 odst. 9 říká, že si rodiče mohou v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole oběd buď odhlásit nebo odnést domů za dotovanou cenu. V následujících dnech nepřítomnosti žáka není nárok na dotované stravování. Oběd si mohou rodiče odhlásit nebo doplatit do ceny platné pro cizí strávníky u vedoucí ŠJ a odnést domů. Cena nedotovaného oběda je 74,- Kč.
V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit. K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si strávníci zakoupí u vedoucí školní jídelny za 150,- Kč. Čip nelze zpětně aktivovat v systému a stává se tak majetkem strávníka. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. Pokyny pro obsluhu objednávkového počítače budou vyvěšeny v jídelně u tohoto počítače. U výdejového okénka po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Odhlašovat a objednávat lze minimálně 1 den předem do 14.00 hodin. Platí se poslední týden předchozího měsíce. Bez zaplacení předem nelze vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na objednavky.jidelna.cz (Číslo čipu lze vyzvednout u vedoucího školní jídelny pro odhlašování a volby jídla přes internet)

ID čipu obdržíte u ved. ŠJ. Jídlo č. 1 obdrží strávník vždy, když má zaplaceno, i bez volby. Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce. Výdej obědů je od 12.00 do 14.00 hodin.

V jídelně v Jindřišské ulici se zájemci přihlásí v kanceláři ŠJ – zadní vchod do budovy.

Jindřišská 36. (U Půjčovny 7). Děti si kupují identifikační kartu, která stojí 40,- Kč. Při odhlášení z obědů a vrácení neporušené karty dostane strávník zálohu zpět. Platby možné bezhotovostně.

Zajímavosti

V pondělí 3.5. se v naší jídelně obědvalo trochu jinak než jindy – kdo přišel kolem půl jedné, mohl poobědvat v přítomnosti starosty Prahy 1 pana Filipa Dvořáka. Ten v doprovodu vedoucí OSŠK paní dagmar Grauové přišel na neočekávanou kontrolu nejen úrovně jídel naší kuchyně, ale i celkového pořádku a dodržování hygienických norem. Jak to dopadlo ? Klikněte zde.

Kuchařky ZŠ Vodičkova to baví !!!!

Jsou lidé, kteří si kvůli své zaměstnanosti a nedostatku času vůbec neuvědomí, že už zase nastal čas svátků – Mikuláš, Vánoce, Valentin, Velikonoce, MDŽ, Svátek matek atd.
Toto se však nemůže stát žákům a zaměstnancům ZŠ Vodičkova a nikomu, kdo se v naší škole stravuje. Stačí vejít do školní jídelny.
Výdejový pult krásně vyzdoben vlastnoručně vyrobenými ozdobami vztahujícími se k určitému svátku, vlastnoručně upečené dobroty sloužící jako ozdoba /velikonoční beránek/ a hlavně skvěle naladěné a usměvavé paní kuchařky vytvářejí tu pravou sváteční atmosféru – někdy žertovnou, někdy nostalgickou.
Nejkrásnější ozdobou jsou ovšem zmíněné paní kuchařky. Ve vtipně zvolených slušivých oblečcích na nás tu blikají čertovskými růžky, tu stříhají ouškama velikonočních ušáků. Na sv. Valentina zase nechybí růžová srdíčka.
Nikdo jim to nepřikázal, nikomu si nestěžovaly, že nejsou peníze – prostě dostaly nápad a chuť ho zrealizovat a udělaly to !
Říká se, že škola je základ života. A základem školy může být třeba právě dobrá kuchyně. Mimochodem, naše kuchyně je opravdu v přízemí.

Mgr. Dagmar Zelená


Komentáře nejsou povoleny.