Jídelna

Školní jídelna


Provoz školní jídelny Školská, 17 při ZŠ Vodičkova 22

Výdej obědů pro žáky ZŠ od 12:00 do 14:00, pro studenty SŠ od 12:00 do 14:30. Jídelna otevřená do 14:45.

Nový strávník.

V ŠJ zakoupit čip á 150,- Kč nebo přinést starý, který se zdarma nahraje.

První platba je v hotovosti, další platby trvalým příkazem kolem poloviny měsíce na další měsíc. VS, číslo účtu a částku obdrží strávník v ŠJ.

Odhlašování a změna jídla na www.jidelna.cz

Zákaz vstupu do jídelny, pokud nemá strávník zaplacený oběd. 

Žáci 6 – 9 let á 32,- trvalým příkazem 672,- 21 obědů

Žáci 10 – 14 let á 34,- trvalým příkazem 714,- 21 obědů

Žáci 15 let a více á 36,- trvalým příkazem 756,- 21 obědů

Lyceum á 50,- trvalým příkazem 1 050,- 21 obědů


Školní jídelna Jindřišská

ředitelka: Kalendová Lucie

tel: 774 948 006

email: sj.jindrisska@seznam.cz

Všechny informace o stravování naleznete zde: www.sjjindrisska.cz


a

Jídelní lístek

ve Vodičkové ulici tel. 222231665 vedoucí Jaroslava Šorfová, e-mail: sorfovaj@volny.cz
v Jindřišské ulici; Vedoucí Lucie Kalendová, telefon 774 948 006, www.sjjindrisska.cz

Nové ceny obědů od 1.9.2022 (ŠJ Školská, 17 při ZŠ Vodičkova 22)

Žáci 6 – 9 let á 32,- trvalým příkazem 672,- 21 obědů

Žáci 10 – 14 let á 34,- trvalým příkazem 714,- 21 obědů

Žáci 15 let a více á 36,- trvalým příkazem 756,- 21 obědů

Lyceum á 50,- trvalým příkazem 1 050,- 21 obědů

Žák je zařazen dle vyhl. MŠMT č. 107/2005 a z ní vycházejících předpisů do příslušné výživové kategorie dle svého věku již od 1. září příslušného školního roku, ve kterém daného věku dosáhne. Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 platnou od 8.3.2005. Podle § 122 školského zákona odst.2 se dětem a žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a školském zařízení. Vyhláška 107 § 4 odst. 9 říká, že si rodiče mohou v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole oběd buď odhlásit nebo odnést domů za dotovanou cenu. V následujících dnech nepřítomnosti žáka není nárok na dotované stravování. Oběd si mohou rodiče odhlásit nebo doplatit do ceny platné pro cizí strávníky u vedoucí ŠJ a odnést domů. Cena nedotovaného oběda je 100,- Kč.
V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit. K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si strávníci zakoupí u vedoucí školní jídelny za 150,- Kč. Čip po zakoupení se stává majetkem strávníka a peníze za jeho nákup se nevrací. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. U výdejového okénka po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Odhlašovat a objednávat lze minimálně 1 den předem do 14.00 hodin. Platí se poslední týden předchozího měsíce buď v hotovosti nebo trvalým příkazem na účet jídelny. Bez zaplacení předem nelze vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na www.jidelna.cz (Přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucího školní jídelny při první platbě)

Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce. Výdej obědů je od 12.00 do 14.00 hodin.

Komentáře nejsou povoleny.