Režim dne školní družiny

Ranní činnost – 6:30 – 7:30 hodin
Odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost podle individuálního zájmu účastníka ŠD, rozcvička, četba Přechod do šaten, převedení dětí do příslušných budov
Do ranního provozu školní družiny vstupují účastníci nejpozději do 7:30 hodin.

Dopolední provoz – 8:00 – 9:00 hodin
Probíhá pouze v případě děleného vyučování žáků 1. stupně

Přechod dětí na obědy – 11:40 – 13:30 hodin
Hygiena, přechod do školní jídelny, dodržování pitného režimu, společné stolování, sebeobsluha

Odpočinková činnost – 12:30 – 14:00 hodin
Plní psychohygienické poslání, má odstranit únavu – klidné hry, volná kresba, relaxační cvičení, četba, vypravování, rozhovory

Zájmová činnost – 12:30 – 17:30 hodin
Cílevědomé aktivity, zaměřené na uspokojování individuálních potřeb zájmů a schopností účastníků ŠD – společenskovědní, pracovně technické, přírodovědné, ekologické, esteticko výchovné, tělovýchovné

Výchovně vzdělávací činnost – 14:00 – 15:00 hodin
Činnosti podle školního vzdělávacího programu ŠD a tematického plánu

Rekreační činnost – 14:00 – 15:00 hodin
Vydatná na pohybovou aktivitu, pobyt venku

Sebeobslužná činnost a svačina – 15:00 – 15:30 hodin
Účastníci ŠD jsou vedeny k samostatnosti a k péči o svoji osobu, hygiena, péče o pořádek a čistotu okolí

Příprava na vyučování – 15:30 – 16:00 hodin
Individuální vypracování DÚ pouze se souhlasem rodičů, didaktické hry, číselné tajenky

Individuální činnost 16:00 -17:30 hodin
Slučování účastníků do jednoho oddělení, odpočinková činnost, volná činnost, postupný odchod účastníků ŠD domů. Účastníci ŠD jsou předávány rodičům, nebo jiným osobám, které jsou uvedeny na přihlášce, uspořádání herního prostoru, úklid.
Z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupují zákonní zástupci a jimi pověřené osoby nebo další návštěvníci do prostor školní družiny.

V Praze dne 4. 9. 2023

Mgr. Dagmar Zelená 
ředitelka ZŠ Vodičkova

Renáta Antalová   
vedoucí školní družiny

Komentáře nejsou povoleny.