Kroužky

Zájmové kroužky 1. pololetí 2016/17

Tyto kroužky jsou zajištěny pro vaše děti přímo na příslušných webových stránkách, kde můžete přihlásit (NEJPOZDĚJI DO 14.9.)nejen vaše dítě, ale dozvědět se i o náplni příslušného kroužku.

ke stažení ZDE

Den Název kroužku Čas Cena Webové stránky
Pondělí Věda nás baví 14:00 – 15:00 www.vedanasbavi.cz
Pondělí Tenis pro děti 15:30 – 16:30 2.850,-Kč www.tenisprodeti.cz
Úterý Švadlenka – začátečníci 14:00 – 15:00 1.390,- Kč www.krouzky.cz
Úterý Švadlenka – pokročilí 15:15 – 16.15 1.390,- Kč www.krouzky.cz
Úterý Elektrohry – začátečníci 14:00 – 15:00 1.390,- Kč www.krouzky.cz
Úterý Elektrohry – pokročilí 15:15 – 16.15 1.390,- Kč www.krouzky.cz
Čtvrtek Naše město 14.00 – 15:00 500,- Kč www.nadace-promeny.cz
Pátek Bojové sporty a sebeobrana 14.00 – 14:45 940,- Kč www.krouzky.cz
Pátek Sportovní a míčové hry 15:05 – 15:50 990,- Kč www.krouzky.cz

Na tyto kroužky se můžete přihlásit u vychovatelek ŠD.

Den Název kroužku Čas Cena Poznámka
Středa Výtvarný kroužek pro třetí třídy 14:00 – 15.30 1600,-Kč V budově ZŠ Vodičkova
Středa Výtvarná dílna pro 1.+2. třídy a PT 14:00 – 15:30 1600,- Kč V budově Jeruzalémská 32
Pátek Keramika 14.00 – 15:30 2080,- Kč V budově ZŠ Vodičkova

Komentáře nejsou povoleny.