Informace

Informace školní družiny 2018 – 2019

Informace ke stažení ZDE


Od pondělí 25. 3. 2019 dochází ke změnám v oddělení
Veverek – 3. A a oddělení Krokodýlů – 4. třídy.
Vychovatelkou Krokodýlů bude Renáta Majgotová a vychovatelem Veverek bude Tomáš Kohout.
Vše ostatní zůstává beze změn.

Renata Antalova


Vedoucí vychovatelka – Renáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz
Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 224214469 www.sj-jindrisska.nazory.eu
Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5, tel.: 224 228 568
oddělení Stonožky, 2.A+ 2.B – Alena Jará
oddělení Krokodýlové, 4.A+4.B – DiS. Tomáš Kohout
Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955
oddělení Želvičky, 1.B + PT – Renata Koptová
oddělení Žabáci, 1.A + PT – Renáta Antalová

Vychovatelé ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648
oddělení Veverky, 3.A+3.B
Renáta Majgotová, Mgr. Alla Konaševská

Provoz ŠD:

6:30 – 7:30 hod. ranní ŠD v Jindřišské 32 (zvonit na Žabáky)
11:40 – 14:00 hod. oběd + vyzvedávání dětí
14:00 – 15:00 hod. vlastní program ŠD děti se NEVYZVEDÁVAJÍ !!!
15:00 h – převod dětí z Vodičkovy do Jindřišské 32
15:00 h – 17:30 hod. vyzvedávání dětí
16:00h – převod dětí z Jeruzalémské 5
16:30 – 17:30 hod. ukončení provozu v Jindřišské 32 (zvonit na Žabáky)

Školní družina pracuje v Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22.
Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně (kromě 5. roč.) bude v provozu od 6.30 do 7.30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. ročníku, budou vychovatelkou převedeni do budovy Vodičkova, žáci 4. ročníku budou převedeni do budovy Jeruzalémská. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11.40 do 17.30; v budově Vodičkova od 12.35 do 15.00 hodin a poté budou děti převedeny do budovy Jindřišská. Odpolední ŠD bude v provozu i pro žáky v Jeruzalémské (2. a 4. ročník).
Podmínkou pro přijetí do ŠD je písemná přihláška – zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.
Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 350,-Kč měsíčně na jedno dítě. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.
Přihlášku a veškeré další informace Vám vždy rády zodpoví vychovatelky ŠD.

Komentáře nejsou povoleny.