Informace školní družiny 2023 – 2024Vedoucí vychovatelka – Renáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz
Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 774 948 006 www.sjjindrisska.cz
Školní jídelna Školská 17, tel. 222 231 665
Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955
Oddělení Koťátka  PT + část druhé třídy
Sabina Lamačová s.lamacova@zsvodickova.cz
Oddělení Berušky  1. B – Jitka Tribulová  j.tribulova@zsvodickova.cz
Oddělení Berušky  1. A – Kateřina Mocová k.mocova@zsvodickova.cz
Oddělení Želvičky  2. A + 2. B  –
Renata Koptová  r.koptova@zsvodickova.cz
Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5 tel: 224 228 568
Oddělení Tygříci  4. A + 4. B –
Pavla Ramseidlová, p.ramseidlova@zsvodickova
Mgr. Monika Hrmová,m.hrmova@zsvodickova.cz
Kristýna Tvrzníková – asistent pedagoga – k.tvrznikova@zsvodickova.cz
Vychovatelé ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648
Oddělení Motýlci 3. A + 3. B 
Renáta Antalová
r.antalova@zsvodickova.cz
Marie Korčákovám.korcakova@zsvodickova.cz

Provoz ŠD:
V Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně bude v provozu od 6:30 do 7:30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. a 4. ročníků, budou vychovatelkou převedeni do příslušných budov – Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22, žáci 5. ročníku přecházejí samostatně do budovy Vodičkova. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30;  v budově Jeruzalémská 5 od 12:35 – 16:00, potom budou účastníci ŠD převedeni do budovy Jindřišská 32 a v budově Vodičkova – od 12:35 do 17:30 hodin.
Provoz ŠD bude ukončen v 17:30 hodin.

Vyzvedávání dětí – Vodičkova 22
3. A + 3. B – MOTÝLCI – ZVONEK – v boční ulici Školská – zvonit na DRUŽINU

14:00 – 15:00 hod.  vlastní program ŠD – děti se  NEVYZVEDÁVAJÍ!
Prosíme o respektování

Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek.  Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.

Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 400,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 2 000,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 2 000,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.

Přihlášku a veškeré další informace vám vždy rády zodpoví vychovatelky ŠD.

Komentáře nejsou povoleny.