Informace školní družiny 2019 – 2020

Provozní řád školní družinyZDE

Režim dne školní družinyZDE

Informace ke staženíZDE


Vážení rodiče, prarodiče, milé děti,
dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 12. 2019 od 17:00 hodin, v budově školy ZŠ Vodičkova.
Školní družina se bude prezentovat zdobením perníčků a výrobou vánočních ozdobiček.

Těšíme se na shledání s Vámi
Kolektiv školní družiny


Důležité upozornění:
Vážení rodiče, ve čtvrtek 19. 12. 2019 bude, z technických důvodů, provoz školní družiny ukončen již v 16:00 hodin.
Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,
ve středu 27. 11. bychom s dětmi podnikli exkurzi do Čokoládovny a Svíčkárny Rodas v Šestajovicích.

Děti se mohou těšit na odlévání a zdobení čokolády, na malování čokoládovými barvičkami na čokoládový odlitek a čokoládu se lžičkou, ze které si doma vyrobí horkou čokoládu. Vše si samozřejmě zabalí a odnesou s sebou domů. Součástí akce je i ochutnávka. Dále nás čeká výroba ploché, tvarované svíčky a prohlídka mini farmy. Odjezd do Šestajovic bude po obědě, návrat do ŠD v Jindřišské 32 cca v 17:30 hodin. Cena exkurze je 350,- Kč. Na exkurzi pojedeme se soukromým dopravcem. Děti si s sebou vezmou malý batůžek s pitím a svačinou. V případě nevolnosti dítěte, v autobuse, předejte vychovatelkám ŠD instrukce a potřebný lék. V případě zájmu prosíme o odevzdání peněz vychovatelkám ŠD do úterý 26. 11. Exkurze se zúčastní celá školní družina, v případě nezájmu si své dítě vyzvedněte v daný den hned po obědě.

Děkujeme za spolupráciInformace školní družiny 2019 – 2020

Vedoucí vychovatelka – Renáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz
Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 224214469 www.sj-jindrisska.nazory.eu
Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5, tel.: 224 228 568
oddělení Motýlci 2.A+ 2.B – DiS. Tomáš Kohout
oddělení Tygříci 3.A+3.B – Renáta Majgotová
Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955
oddělení Želvičky 1.B + PT – Renata Koptová
oddělení Berušky 1.A + PT – Alena Jará

Vychovatelka ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648
oddělení Žabáci 4.A + 4.B Renáta Antalová

Provoz ŠD:
6:30 – 7:30 hod. ranní ŠD v Jindřišské 32 (zvonit na Berušky)
11:40 – 14:00 hod. oběd + vyzvedávání účastníků ŠD
14:00 – 15:00 hod. vlastní program ŠD – účastníci se NEVYZVEDÁVAJÍ !!!
15:00 h – 17:30 hod. vyzvedávání účastníků
16:30 – 17:30 hod. ukončení provozu v Jindřišské 32 (zvonit na Berušky)
Školní družina pracuje v Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22.
Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně (kromě 5. roč.) bude v provozu od 6.30 do 7.30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 4. ročníku, budou vychovatelkou převedeni do budovy Vodičkova, žáci 3. ročníku budou převedeni do budovy Jeruzalémská. Převody účastníků ŠD z budovy Vodičkova a Jeruzalémská, v odpoledních hodinách, budou upřesněny.
Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.
Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 350,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.
Přihlášku a veškeré další informace Vám vždy rádi zodpoví vychovatelé ŠD.

Komentáře nejsou povoleny.