Informace školní družiny 2021 – 2022

Důležité upozornění:DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vážení rodiče,
od pondělí 14. 2. se vrací školní družina k běžnému provozu.
Děti v ŠD Vodičkova si vyzvedávejte do 16:15 hod.,
dále pak od 16:30 v ŠD Jindřišská 32 do ukončení provozu, tj. do 17:30 hod.
Děkujeme za spolupráciInformace školní družiny 2021 – 2022 ve formátu pdf ZDE


Informace školní družiny 2021 – 2022

Vedoucí vychovatelkaRenáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 774 94 8006  www.sjjindrisska.cz Školní jídelna Školská 17, tel. 222 231 665

Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955

Oddělení Koťátka PT- Jitka Tribulová j.tribulova@zsvodickova.cz

Oddělení Želvičky 1. A + 1. B – Renata Koptová r.koptova@zsvodickova.cz

Oddělení Berušky 2. A + 2. B – Alena Jará a.jara@zsvodickova.cz

Vychovatelka ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648

Oddělení Motýlci 3. A + 3. B – Mgr. Mrázková – dočasně, Marie Korčáková m.mrazkova@zsvodickova.cz, m.korcakova@zsvodickova.cz

Oddělení Žabáci 4. A + 4. B – Renáta Antalová

Provoz ŠD: V Jindřišské 32 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně bude v provozu od 6:30 do 7:30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. a 4. ročníku, budou vychovatelkou převedeni do budovy Vodičkova 22, žáci 5. ročníku přecházejí samostatně do budovy Jeruzalémská. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30;  v budově Vodičkova – 3. a 4. ročníky od 12:35 do 16:15 hodin a poté budou děti převedeny do budovy Jindřišská. Provoz bude ukončen v 17:30 hodin.

Vyzvedávání dětí – Vodičkova 22, v odpoledních hodinách:

3. A + 3. B – MOTÝLCI – jméno dítěte nahlásit ostraze školy – do 16:00 hodin – vstup hlavním vchodem

Žáci, kteří odcházejí ze školní družiny domů, budou do vestibulu školy odcházet z patra samostatně. Ve vestibulu dítě ostraha školy předá zákonným zástupcům. Zákonný zástupce podepíše odchodovou listinu

4. A + 4. B – ŽABÁCI – ZVONEK – v boční ulici Školská – zvonit na ATELIÉR nebo KERAMIKA

14:00 – 15:00 hod. vlastní program ŠD – děti se NEVYZVEDÁVAJÍ!

Prosíme o respektování

Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.

Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 350,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.

Přihlášku a veškeré další informace vám vždy rádi zodpoví vychovatelky ŠD.


Provozní řád školní družiny ZDE

Režim dne školní družiny ZDE

Informace ke stažení ZDE

Komentáře nejsou povoleny.