Informace školní družiny 2022 – 2023

Důležité upozornění:
Informace školní družiny 2022 – 2023 ve formátu pdf ZDE


Informace školní družiny 2022 – 2023

Vedoucí vychovatelkaRenáta Antalová  r.antalova@zsvodickova.cz                                                                                

Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 774 94 8006   www.sjjindrisska.cz

Školní jídelna Školská 17, tel. 222 231 665

Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955

Oddělení Koťátka  PT + 1. B – Sabina Lamačová s.lamacova@zsvodickova.cz

Oddělení Želvičky  1. A + 1. B  – Renata Koptová  r.koptova@zsvodickova.cz

Oddělení Berušky  1. B +  2. A  +  2. B – Jitka Tribulová j.tribulova@zsvodickova.cz

Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5 tel: 224 228 568

Oddělení Tygříci  3. A – Mgr. Monika Hrmová m.hrmova@zsvodickova.cz

Oddělení Sovičky 3. B  – Alena Jará  a.jara@zsvodickova.cz

 

Vychovatelka ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648

Oddělení Motýlci 4. A + 4. B  – Renáta Antalová

 

Provoz ŠD:

V Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně bude v provozu od 7:00 do 7:30 hodin.  Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. a 4. ročníků, budou vychovatelkou převedeni do příslušných budov – Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22, žáci 5. ročníku přecházejí samostatně do budovy Vodičkova. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30;  v budově Jeruzalémská 5 od 12:35 – 17:30 a v budově Vodičkova – od 12:35 do 17:30 hodin. Provoz ŠD bude ukončen v 17:30 hodin.

Vyzvedávání dětí  – Vodičkova 22

4. A + 4. B – MOTÝLCI – ZVONEK – v boční ulici Školská – zvonit na ATELIÉR nebo KERAMIKA

14:00  – 15:00 hod.  vlastní program ŠD – děti se  NEVYZVEDÁVAJÍ!

Prosíme o respektování

Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.

Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 350,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.

Přihlášku a veškeré další informace vám vždy rády zodpoví vychovatelky ŠD.


Provozní řád školní družiny ZDE

Režim dne školní družiny ZDE

Informace ke stažení ZDE

Komentáře nejsou povoleny.