Informace školní družiny 2022 – 2023

Důležité upozornění:


Vážení rodiče,

po domluvě s vedením školy a třídními učitelkami pojedeme se školní družinou

20. 6. 2023 na celodenní výlet do Parku Mirakulum v Milovicích.

Park nabízí 12 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků.

V Parku máme objednaný oběd – kuřecí řízek s bramborem, dopravu máme vlastní, autobusy.

Sraz účastníků výletu bude v 7:30 hod. v Jindřišské 32/ školička,

odcházet na autobus budeme v 7:45 hod.,

návrat opět do Jindřišské 32 po 17:00 hod.

Autobus bude odjíždět z horního parkoviště u Hlavního nádraží v 8:00 hodin, návrat tamtéž cca v 17:00 hodin.

Celková cena výletu činí 600,- Kč,

v ceně je zahrnuta doprava, oběd, vstupné do Parku.

Děti, které se výletu nezúčastní, přijdou do školy jako obvykle, po vyučování bude k dispozici i školní družina/ pouze jedno oddělení v Jindřišské 32.

Dětem, které na výlet pojedou, odhlásíme ve školní jídelně hromadně oběd.

Prosíme o závaznou přihlášku, případně o odpověď o neúčasti dítěte.

Peníze odevzdávejte vychovatelkám ŠD, nejpozději do 16. 6. 2023.

Děti si vezmou vhodné sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, plavky, ručník, pláštěnku, dostatek pití, svačinu, baterku do podzemních chodeb, deku, či jinou výbavu pro piknik, dle zvážení kapesné a především dobrou náladu J.

V případě nevolnosti dítěte v autobuse informujte vychovatelky ŠD.


Vážení rodiče,
V současné době byla započata stavba domu v sousedství zahrady v Jindřišské 32, stavba je povolena již od r. 2017.
Dnes (v pondělí 15. 5. 2023) jsme měli jednání se zástupci firmy stavbu realizující a se zástupci MČ Prahy 1 (s místostarostou Davidem Bodečkem a s vedoucím Oddělení vnějších vztahů panem Petrem Bidlem). Pro vás jsou důležité následující údaje.
Stavba ani jiné práce nebudou prováděny v prostoru zahrady, kam chodí školní družina. Do vedlejších prostor (za plot, který je oddělen ještě travnatým pruhem a bude ochráněn neprůhlednou netkanou textilií), bude v nejbližších dnech přivezen bagr. Jeho vyvažující rameno, na němž nebudou žádná břemena, bude v dostatečné výšce přesahovat nad zahradu. Bagr tam bude cca do konce prázdnin, nejpozději do 6 měsíců by měla být dokončena hrubá stavba domu. Následující práce, které by měly trvat maximálně rok a 2 měsíce, budou již uvnitř hrubé stavby, neměly by tudíž již zahradu nijak omezovat. Veškeré dovážky materiálu se budou realizovat buď z Jindřišské ulice, nebo z Růžové ulice, ale nikterak se nedotknou zahrady.
Byli jsme ujištěni, že vše proběhne za přísných bezpečnostních opatření, práce budou končit denně cca v 18.00. Samozřejmě, pokud byste si mohli děti vyzvednout dříve než v 17.30, budeme rádi, ale nutné to není. V případě horkého počasí, a tím i vyšší prašnosti, budou zajištěny postřiky.
Pokud byste měl kdokoli jakékoli připomínky k průběhu stavby, prosím, nekomunikujte s dělníky či stavbyvedoucím, ale obraťte se přímo na vedení školy – na mě nebo na paní zástupkyni pro 1. stupeň Mgr. Červenkovou, případně na pana zástupce Mgr. Kempfera. Já jsem v kontaktu se zástupci firmy a veškeré podněty z vaší strany jim okamžitě sdělím.
Vážení rodiče, vím, že možná bude těch několik měsíců méně příjemných, ale nejhorší práce by měly být hotovy přes prázdniny. Znovu připomínám, že jsme byli ujištěni, že v prostoru zahrady žádné práce probíhat nebudou, ani v těsném sousedství s ní, mezi zastavovanou plochou a zahradou je poměrně široký travnatý pás oddělený plotem a textilií.
Děkujeme za pochopení a v případě jakéhokoliv problému se můžete obracet, jak jsem již uvedla, na školu.

Dagmar ZelenáInformace školní družiny 2022 – 2023 ve formátu pdf ZDE


Informace školní družiny 2022 – 2023

Vedoucí vychovatelkaRenáta Antalová  r.antalova@zsvodickova.cz                                                                                

Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 774 94 8006   www.sjjindrisska.cz

Školní jídelna Školská 17, tel. 222 231 665

Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955

Oddělení Koťátka  PT + 1. B – Sabina Lamačová s.lamacova@zsvodickova.cz

Oddělení Želvičky  1. A + 1. B  – Renata Koptová  r.koptova@zsvodickova.cz

Oddělení Berušky  1. B +  2. A  +  2. B – Jitka Tribulová j.tribulova@zsvodickova.cz

Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5 tel: 224 228 568

Oddělení Tygříci  3. A – Mgr. Monika Hrmová m.hrmova@zsvodickova.cz

Oddělení Sovičky 3. B  – Alena Jará  a.jara@zsvodickova.cz

 

Vychovatelka ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648

Oddělení Motýlci 4. A + 4. B  – Renáta Antalová

 

Provoz ŠD:

V Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22 pracuje školní družina. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně bude v provozu od 7:00 do 7:30 hodin.  Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 3. a 4. ročníků, budou vychovatelkou převedeni do příslušných budov – Jeruzalémská 5 a Vodičkova 22, žáci 5. ročníku přecházejí samostatně do budovy Vodičkova. Odpolední ŠD je v provozu v budově Jindřišská od 11:40 do 17:30;  v budově Jeruzalémská 5 od 12:35 – 17:30 a v budově Vodičkova – od 12:35 do 17:30 hodin. Provoz ŠD bude ukončen v 17:30 hodin.

Vyzvedávání dětí  – Vodičkova 22

4. A + 4. B – MOTÝLCI – ZVONEK – v boční ulici Školská – zvonit na ATELIÉR nebo KERAMIKA

14:00  – 15:00 hod.  vlastní program ŠD – děti se  NEVYZVEDÁVAJÍ!

Prosíme o respektování

Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.

Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 350,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.

Přihlášku a veškeré další informace vám vždy rády zodpoví vychovatelky ŠD.


Provozní řád školní družiny ZDE

Režim dne školní družiny ZDE

Informace ke stažení ZDE

Komentáře nejsou povoleny.