Informace školní družiny 2020 – 2021

Důležité upozornění:


Vážení rodiče,
ve dnech ředitelského volna – 26. a 27.10. 2020 – budete mít možnost využít školní družinu, která bude v provozu, pouze v budově Jindřišská 32, od 7:30 – 16:00 hodin. Podrobné informace o obědech, v době ředitelského volna, sdělíme dodatečně. Prosíme o informaci, zda o družinu v tyto dny máte zájem.
Děkujeme za spolupráci


Informace školní družiny 2020 – 2021 ZDE


OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ POUZE PŘES POČÍTAČ NEBO MOBILNÍ TELEFON

www.strava.cz nebo mobilní aplikace strava.cz
ZADÁVÁTE Č. ŠKOLNÍ JÍDELNY: 4392
UŽIVATELSKÉ JMÉNO: prijmeni.jmeno (vše malá písmena bez diakritiky)
HESLO: variabilní symbol
V případě, že se Vám nepodaří přihlásit, prosím kontaktujte školní jídelnu na emailu: sj.jindrisska@seznam.cz
Přihlašovací údaje Vám budou zaslány. této aplikaci lze odhlašovat do 14:00 hod. předchozího školního dne. Jinak lze odhlašovat do 7:30 hodin ráno sms na tel. čísle 774 948 006

Děkujeme za spolupráci


Vážení rodiče,

dne 2. 10. 2020 budou na naší škole probíhat volby, škola bude uzavřena, všechny zájmové činnosti budou zrušeny. Provoz ŠD bude omezen, ukončení provozu bude v 16:00 hodin.
Školní družina bude v tento den, pro všechna oddělení, přesunuta do Jeruzalémské 5, taktéž i ranní družina.
kapacitních důvodů Vás žádáme, abyste v tento den využili ŠD pouze v nejnutnějších případech.
Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,
při pobytu venku a při převodu do jídelny není nutné, aby měly děti nasazené roušky. Ve společných prostorách školy, školní jídelny a družiny je naopak nutné mít roušku nasazenou.
Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,
při vyzvednutí dítěte ze školní družiny, je nutné, při vstupu do budovy, mít nasazenou roušku. Děkujeme za pochopení

Důležité upozornění:
účastníci ŠD jsou povinni mít nasazené roušky, při společných aktivitách, dále v ranní družině a konečné družině, kde se potkávají s ostatními skupinami. Prosím, aby každý účastník ŠD měl roušku k dispozici.
Děkujeme za spolupráci


Informace školní družiny 2020 – 2021
Vedoucí vychovatelka – Renáta Antalová r.antalova@zsvodickova.cz

Školní jídelna U Půjčovny 7, tel. 224214469 www.sj-jindrisska.nazory.eu

Vychovatelé ŠD Jeruzalémská 5, tel.: 224 228 568
oddělení Motýlci 2.A+ 2.B – DiS. Tomáš Kohout
+ asistent pedagoga Adéla Segmüllerová
oddělení Tygříci 4.A+4.B – Renáta Majgotová

Vychovatelé ŠD Jindřišská 32 tel: 222 245 955
oddělení Želvičky 1.B + PT – Renata Koptová
oddělení Berušky 1.A + PT – Alena Jará

Vychovatelka ŠD Vodičkova 22, tel.: 222 231 648
oddělení Žabáci 3.A + 3.B Renáta Antalová
+ asistent pedagoga Marie Korčáková

Provoz ŠD:
6:30 – 7:30 hod. ranní ŠD v Jindřišské 32 (zvonit na Berušky)
11:40 – 14:00 hod. oběd + vyzvedávání účastníků ŠD
14:00 – 15:00 hod. vlastní program ŠD – účastníci se NEVYZVEDÁVAJÍ !!!
15:00 h – 17:30 hod. vyzvedávání účastníků
16:30 – 17:30 hod. ukončení provozu v Jindřišské 32 (zvonit na Berušky)

Školní družina pracuje v Jindřišské 32, Jeruzalémské 5 a Vodičkově 22. Ranní družina v budově Jindřišská 32 pro žáky 1. stupně (kromě 5. roč.) bude v provozu od 6.30 do 7.30 hodin. Pokud budou ranní ŠD využívat žáci 4. ročníku, budou vychovatelkou převedeni do budovy Jeruzalémská, žáci 3. ročníku budou převedeni do budovy Vodičkova. Převody účastníků ŠD z budovy Vodičkova a Jeruzalémská, v odpoledních hodinách, budou upřesněny.

Podmínkou pro přijetí účastníka do ŠD je písemná přihláška – řádně vyplněný zápisový lístek. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonného zástupce dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny.
Platba za školní družinu je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena na 350,-Kč měsíčně na jednoho účastníka ŠD. Všichni plátci obdrží variabilní symbol. Platba ŠD je rozdělena pouze na dvě splátky: září – leden – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce září daného roku) únor – červen – 1750,- Kč (platba musí proběhnout do konce února daného roku) Platba se uskutečňuje převodním příkazem na účet u České spořitelny ve Vodičkově ulici č. 9, Praha 1. číslo:2000728359/0800.

Přihlášku a veškeré další informace Vám vždy rádi zodpoví vychovatelé ŠD.


Provozní řád školní družinyZDE

Režim dne školní družiny ZDE

Informace ke staženíZDE

Komentáře nejsou povoleny.