Kontakty

logoZřizovatelem Základní školy Vodičkova je Městská část Praha 1
Odkaz na webové stránky ZDE


Kde nás najdete: mapa


IČ ŠKOLY:
604 361 40

IZO ŠKOLY:
0 604 361 40


ID datové schránky: vtz44ca


Ředitelka školy
Mgr. Dagmar Zelená
tel.: 222 231 648
e-mail : d.zelena@zsvodickova.cz
Zástupkyně pro 1. st. Mgr. Dana Červenková
e-mail : d.cervenkova@zsvodickova.cz
Statutární zástupce
Mgr. Heřman Kempfer
e-mail :
h.kempfer@zsvodickova.cz
Výchovný poradce
zaměř. na volbu povolání
Mgr. Jana Verzichová
e-mail : vychovnyporadce@zsvodickova.cz
Sekretářka ředitelky
Daniela Kefurtová
tel.: 222 231 648
e-mail : d.kefurtova@zsvodickova.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Anna Gonzalezová
e-mail : a.gonzalezova@zsvodickova.cz
Vedoucí školní družiny
Renáta Antalová
tel.: 222 245 955
e-mail : r.antalova@zsvodickova.cz
Hospodářka školy
Marcela Neumanová
tel.: 222 232 451
e-mail : m.neumanova@zsvodickova.cz
ICT koordinátor
Radek Šach,
Mgr.Dagmar Hulešová
tel.: 224 212 956, 222 231 648
e-mail : r.sach@zsvodickova.cz, d.hulesova@zsvodickova.cz
Web master
PhDr. Olga Sklenářová
o.sklenarova@zsvodickova.cz
Klub Mladých
Heřman Kempfer
tel.: 222 231 648, 222 233 173
Vedoucí školního parlamentu
Mgr. Radek Pilc
Školní jídelna Vodičkova 22
Jaroslava Šorfová
tel.: 222 231 665
e-mail: sorfovaj@volny.cz
Školní jídelna Jindřišská 36
Lucie Kalendová
tel.: 224 214 469

Mailové kontakty:

Antalová Renata r.antalova@zsvodickova.cz
Bervidová Dominika d.bervidova@zsvodickova.cz
Boháčová Libuše l.bohacova@zsvodickova.cz
Čechová Štěpánka s.cechova@zsvodickova.cz
Červenková Dana d.cervenkova@zsvodickova.cz
Dubišarová Eva e.dubisarova@zsvodickova.cz
Dvořáková Tatána t.dvorakova@zsvodickova.cz
Filipská Eva e.filipska@zsvodickova.cz
Gonzalezová Anna a.gonzalezova@zsvodickova.cz
Hájková Adéla a.hajkova@zsvodickova.cz
Havránková Hana h.havrankova@zsvodickova.cz
Hautková Monika m.hautkova@zsvodickova.cz
Horák Jan j.horak@zsvodickova.cz
Hulešová Dagmar d.hulesova@zsvodickova.cz
Janoušek Adam a.janousek@zsvodickova.cz
Janoušková Hana h.janouskova@zsvodickova.cz
Jará Alena a.jara@zsvodickova.cz
Jindrová Marcela m.jindrova@zsvodickova.cz
Jordáková Michaela m.jordakova@zsvodickova.cz
Koutková Ilona i.koutkova@zsvodickova.cz
Kempfer Heřman h.kempfer@zsvodickova.cz
Kohout Tomáš t.kohout@zsvodickova.cz
Koptová Renata r.koptova@zsvodickova.cz
Korčáková Marie m.korcakova@zsvodickova.cz
Krekulová Věra v.krekulova@zsvodickova.cz
Kripnerová Marie m.kripnerova@zsvodickova.cz
Krutina Vratislav v.krutina@zsvodickova.cz
Kříž Ladislav l.kriz@zsvodickova.cz
Laláková Marie m.lalakova@zsvodickova.cz
Mádlová Dagmar d.madlova@zsvodickova.cz
Miženková Martina m.mizenkova@zsvodickova.cz
Němcová Renata r.nemcova@zsvodickova.cz
Osvaldová Eva e.osvaldova@zsvodickova.cz
Pekárková Štěpánka s.pekarkova@zsvodickova.cz
Pešlová Radmila r.peslova@zsvodickova.cz
Pilc Radek r.pilc@zsvodickova.cz
Segmüllerová Adéla a.segmullerova@zsvodickova.cz
Skalová Eva e.skalova@zsvodickova.cz
Sklenářová Olga o.sklenarova@zsvodickova.cz
Smelikova Markéta m.smelikova@zsvodickova.cz
Steklá Jarmila j.stekla@zsvodickova.cz
Stránská Jana j.stranska@zsvodickova.cz
Šach Radek r.sach@zsvodickova.cz
Škodová Alena a.skodova@zsvodickova.cz
Tribulová Jitka j.tribulova@zsvodickova.cz
Verzichová Jana j.verzichova@zsvodickova.cz
Warthová Věra v.warthova@zsvodickova.cz
Zabranská Olga o.zabranska@zsvodickova.cz
Zelená Dagmar d.zelena@zsvodickova.cz

Čísla telefonů:

sborovna222 232 450
ředitelna (+ fax)222 231 664,
222 233 223
kancelář, ústředna222 231 648
budova Jindřišská 32222 245 955
Školní jídelna Vodičkova 22222 231 665
Školní družina:
budova Jeruzalámská 5
Budova Jindřišská 32
Provoz ŠD – 6.30 hod. – 7.30 hod. a 11.30 hod. – 17. 30 hod.
.
224 228 568
222 245 955
klub mladých – budova Školská 15a222 233 173

Komentáře nejsou povoleny.