top of page
v Jindřišské ulici 
vedoucí Lucie Kalendová,
tel. 774 948 006
www.sjjindrisska.cz
ve Vodičkově ulici  vedoucí Jaroslava Šorfová,
tel. 222 231 665,email:
sorfovaj@volny.cz

Rodiče jsou v případě nemoci (nepřítomnosti) dítěte povinni obědy odhlásit. 1. den nemoci bude rodičům oběd vydán do přinesené nádoby, další dny nárok zaniká.
V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit.


K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si noví strávníci zakoupí u vedoucí školní jídelny za 150,- Kč. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. Pokyny pro obsluhu objednávkového počítače budou vyvěšeny v jídelně u tohoto počítače. U výdejového okénka po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Přihlašovat se lze minimálně jeden den předem do 14.00 hodin, odhlašovat nejpozději v 8.00 ráno příslušného dne. Platí se poslední týden předchozího měsíce (v hotovosti nebo trvalým příkazem). Přeplatky se vracejí na účty po uplynutí školního roku (červenec). Bez zaplacení předem nelze vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na www.jidelna.cz. Číslo uživatele čipu + heslo obdržíte u ved. ŠJ. Pomocí tohoto lze nahlížet do průběhu stravování a stavu konta, lze jídlo volit a odhlašovat přes internet. Jídlo č. 1 obdrží strávník vždy, když má zaplaceno,

i bez volby. Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce.

 

V jídelně v Jindřišské ulici se zájemci přihlásí v kanceláři ŠJ – zadní vchod do budovy.


Jindřišská 36. (U Půjčovny 7). Děti si kupují za 150 Kč čip, který je zálohovaný. Platby možné bezhotovostně,

(měsíc září – lze platit v hotovosti).

Veškeré informace naleznete na www.sjjindrisska.cz

Ceny obědů:
6 – 9 let 32 Kč (ŠJ Vodičkova)
do 11 let 36 Kč (ŠJ Jindřišská)
11 – 14 let 34 Kč (ŠJ Vodičkova)
11 – 14 let 38 Kč (ŠJ Jindřišská)
15 a více let 36 Kč (ŠJ Vodičkova)

Provoz školní jídelny Školská, 17 při ZŠ Vodičkova 22

Výdej obědů pro žáky ZŠ od 12:00 do 14:00, pro studenty SŠ od 12:00 do 14:30. Jídelna otevřená do 14:45.

Nový strávník.

V ŠJ zakoupit čip á 150 Kč nebo přinést starý, který se zdarma nahraje.

První platba je v hotovosti, další platby trvalým příkazem kolem poloviny měsíce na další měsíc. VS, číslo účtu a částku obdrží strávník v ŠJ.

Odhlašování a změna jídla na www.jidelna.cz

Žák je zařazen dle vyhl. MŠMT č. 107/2005 a z ní vycházejících předpisů do příslušné výživové kategorie dle svého věku již od 1. září příslušného školního roku, ve kterém daného věku dosáhne. Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 platnou od 8.3.2005. Podle § 122 školského zákona odst.2 se dětem a žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a školském zařízení. Vyhláška 107 § 4 odst. 9 říká, že si rodiče mohou v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole oběd buď odhlásit nebo odnést domů za dotovanou cenu. V následujících dnech nepřítomnosti žáka není nárok na dotované stravování. Oběd si mohou rodiče odhlásit nebo doplatit do ceny platné pro cizí strávníky u vedoucí ŠJ a odnést domů. Cena nedotovaného oběda je 100 Kč.
V jídelně ve Vodičkově ulici je zaveden automatizovaný jídelní systém, který poskytuje strávníkům možnost objednat jídlo u objednávkového počítače, nebo si jídla odhlásit. K identifikaci jednotlivého strávníka slouží bezkontaktní žetony, které si strávníci zakoupí u vedoucí školní jídelny za 150 Kč. Čip po zakoupení se stává majetkem strávníka a peníze za jeho nákup se nevrací. V případě ztráty je nutné zakoupit žeton nový. U výdejového okénka po přiložení žetonu bude vydáno jídlo, které si strávník předem objednal. Odhlašovat a objednávat lze minimálně 1 den předem do 14.00 hodin. Platí se poslední týden předchozího měsíce buď v hotovosti nebo trvalým příkazem na účet jídelny. Bez zaplacení předem nelze vydat oběd. Strávníci si mají možnost vybrat ze dvou jídel. Volba druhu jídla se provádí dle jídelníčku minimálně 3 dny předem pomocí čipu v jídelně, nebo na www.jidelna.cz (Přihlašovací údaje lze vyzvednout u vedoucího školní jídelny při první platbě)

Rodiče mají možnost přijít během výdeje jídla ochutnat a provést zápis o provedené ochutnávce. Výdej obědů je od 12.00 do 14.00 hodin.

bottom of page