top of page

Kontakty

Vodičkova 683/22

110 00 Nové Město

Adresa školy

IČ ŠKOLY: 604 361 40

IZO ŠKOLY: 0 604 361 40

ID datové schránky: vtz44ca

Vedení školy

Fakturační a další údaje

Čísla účtů:

Platby za školní družinu a školní klub: 2000728359/0800

Platby za Klub rodičů, výjezdy žáků, školy v přírodě:

35-2000728359/0800

Platba obědů – ŠJ Vodičkova:

20036 – 2000728359/0800

Platba kroužků: 1932165379/0800

Ředitelka školy
Mgr. Dagmar Zelená
tel.: 222 231 648
e-mail : d.zelena@zsvodickova.cz

Zástupkyně pro 1. stupeň

Mgr. Dana Červenková
e-mail : d.cervenkova@zsvodickova.cz

Statutární zástupce
Mgr. Heřman Kempfer
e-mail : h.kempfer@zsvodickova.cz

Výchovný poradce
zaměř. na volbu povolání
Mgr. Jana Verzichová
e-mail: vychovnyporadce@zsvodickova.cz

Sekretářka ředitelky
Daniela Kefurtová
tel.: 222 231 648
e-mail : d.kefurtova@zsvodickova.cz

Hospodářka školy
Marcela Neumanová
tel.: 222 232 451
e-mail : m.neumanova@zsvodickova.cz

ICT koordinátor
Radek Šach: 224 212 956
e-mail: 

r.sach@zsvodickova.cz

Web masters

1. stupeň:

Kristýna Tvrzníková 

k.tvrznikova@zsvodickova.cz

ICT koordinátor
Mgr. Dagmar Hulešová: 222 231 648
e-mail:
 d.hulesova@zsvodickova.cz

Web masters
2. stupeň:

PhDr. Olga Sklenářová
o.sklenarova@zsvodickova.cz

Klub Mladých
Mgr. Heřman Kempfer
tel.: 222 231 648, 222 233 173

Vedoucí školního parlamentu
Mgr. Radek Pilc

Školní jídelna Vodičkova 22
Jaroslava Šorfová
tel.: 222 231 665
e-mail: sorfovaj@volny.cz

Školní jídelna Jindřišská 36
Lucie Kalendová
tel.: 224 214 469

Školní psycholog
Mgr. Anna Sákrová
e-mail: a.sakrova@zsvodickova.cz

Metodik prevence
Mgr. Anna Gonzalezová
e-mail: a.gonzalezova@zsvodickova.cz

Vedoucí školní družiny 
Renáta Antalová
e-mail: r.antalova@zsvodickova.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Renata Němcová
e-mail: r.nemcova@zsvodickova.cz
Mgr. Markéta Smeliková
e-mail: m.smelikova@zsvodickova.cz
Mgr. Jana Verzichová
e-mail: j.verzichova@zsvodickova.cz

Sborovna Vodičkova

222 232 450

Ředitelna (+ fax)

222 231 664,
222 233 223

Kancelář, ústředna

222 231 648

Sborovna Jindřišská 32: 222 245 955

klub mladých – budova Školská 15a

222 233 173


Sborovna Jeruzalémská 5:

224 228 568

 

E-mailové adresy

Antalová Renata - r.antalova@zsvodickova.cz

Janoušková Dominika - d.bervidova@zsvodickova.cz

Boháčová Libuše - l.bohacova@zsvodickova.cz

Čechová Štěpánka - s.cechova@zsvodickova.cz

Červenková Dana - d.cervenkova@zsvodickova.cz

Dubišarová Eva - e.dubisarova@zsvodickova.cz

Dvořáková Tatána - t.dvorakova@zsvodickova.cz

Filipská Eva - e.filipska@zsvodickova.cz

Gonzalezová Anna - a.gonzalezova@zsvodickova.cz

Hájková Adéla - a.hajkova@zsvodickova.cz

Havránková Hana - h.havrankova@zsvodickova.cz

Hautková Monika - m.hautkova@zsvodickova.cz

Horák Jan - j.horak@zsvodickova.cz

Hrmová Monika - m.hrmova@zsvodickova.cz

Hulešová Dagmar - d.hulesova@zsvodickova.cz

Janoušek Adam - a.janousek@zsvodickova.cz

Janoušková Hana - h.janouskova@zsvodickova.cz

Jindrová Marcela - m.jindrova@zsvodickova.cz

Jordáková Michaela - m.jordakova@zsvodickova.cz

Koutková Ilona - i.koutkova@zsvodickova.cz

Kempfer Heřman - h.kempfer@zsvodickova.cz

Koptová Renata - r.koptova@zsvodickova.cz

Korčáková Marie - m.korcakova@zsvodickova.cz

Krekulová Věra - v.krekulova@zsvodickova.cz

Kripnerová Marie - m.kripnerova@zsvodickova.cz

Krutina Vratislav - v.krutina@zsvodickova.cz

Laláková Marie - m.lalakova@zsvodickova.cz

Lamačová Sabina - s.lamacova@zsvodickova.cz

Mádlová Dagmar - d.madlova@zsvodickova.cz

Miženková Martina - m.mizenkova@zsvodickova.cz

Mocová Kateřina - k.mocova@zsvodickova.cz 

Němcová Renata - r.nemcova@zsvodickova.cz

Osvaldová Eva - e.osvaldova@zsvodickova.cz

Pekárková Štěpánka - s.pekarkova@zsvodickova.cz

Pešlová Radmila - r.peslova@zsvodickova.cz

Pilc Radek - r.pilc@zsvodickova.cz

Provazníková Petra - p.provaznikova@zsvodickova.cz

Ramseidlová Pavla - p.ramseidlova@zsvodickova.cz 

Segmüllerová Adéla - a.segmullerova@zsvodickova.cz

Skalová Eva - e.skalova@zsvodickova.cz

Sklenářová Olga - o.sklenarova@zsvodickova.cz

Smelikova Markéta - m.smelikova@zsvodickova.cz

Steklá Jarmila - j.stekla@zsvodickova.cz

Stránská Jana - j.stranska@zsvodickova.cz

Šach Radek - r.sach@zsvodickova.cz

Škodová Alena - a.skodova@zsvodickova.cz

Tribulová Jitka - j.tribulova@zsvodickova.cz

Tvrzníková Kristýna - k.tvrznikova@zsvodickova.cz

Verzichová Jana - j.verzichova@zsvodickova.cz

Warthová Věra - v.warthova@zsvodickova.cz

Zelená Dagmar - d.zelena@zsvodickova.cz

Třídní učitelé – 1. – 5. ročník + PT

PT Mgr. Renata Němcová

1. A Mgr. Eva Skalová        

1. B Mgr. Adéla Segmüllerová

2. A Mgr. Taťana Dvořáková

2. B Mgr. Libuše Boháčová

3. A Mgr. Jana Verzichová

3. B Mgr. Markéta Smeliková

4. A Mgr. Dana Červenková

4. B Mgr. Marie Kripnerová

5. A Mgr. Eva Filipská

5. B Mgr. Radhika Šounová

6. A Ing. Marie Laláková  
6. B Mgr. Hana Havránková
6. C Mgr. Hana Janoušková
7. A Mgr. Dagmar Hulešová
7. B Mgr. Věra Warthová
7. C Mgr. Monika Hautková 
8. A Mgr. Alena Škodová
8. B PhDr. Jarmila Steklá
8. C Mgr. Štěpánka Pekárková
9. A Mgr. Adéla Hájková
9. B Mgr. Adam Janoušek
9. C Mgr. Martina Miženková

Třídní učitelé - 6. - 9. ročník

Mgr. Radmila Pešlová

Mgr. Heřman Kempfer
Mgr. Dagmar Mádlová
Ing. Michaela Jordáková
Mgr. Radek Pilc
Laura Ramachová
PhDr. Olga Sklenářová
Mgr. Daniel Světlík
Mgr. Anna Gonzalezová
Mgr. Vratislav Krutina
Mgr. Jan Horák
Ing. Štěpánka Čechová
Věra Krekulová

Netřídní učitelé

Renata Antalová
Kateřina Mocová
Mgr. Marcela Jindrová
Sabina Lamačová
Marie Korčáková
Jitka Tribulová
Kristýna Tvrzníková
Mgr. Monika Hrmová
Ing. Františka Vojtěšková
Bc. Pavla Ramseidlová
Petra Provazníková

Asistenti pedagoga

Renata Antalová

Renata Koptová

Jitka Tribulová

Kateřina Mocová

Pavla Ramsaidlová

Mgr. Monika Hrmová

Školní družina

bottom of page