top of page
0002.jpg

Škola je od roku 1994 fakultní školou PF UK, spolupracuje také s ostatními fakultami UK. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji“. Škola se orientuje na esteticko – výchovné předměty, především však na výtvarnou výchovu. V rámci výtvarné výchovy nabízíme výuku tradičních a netradičních technik, základům sochařiny, keramiky, bytové kultury, kombinovaných technik, vytváříme kašírované objekty. Vyučujeme základům teorie umění a dějinám výtvarného umění. V budově školy byla otevřena galerie, kde představujeme práce svých žáků.
V rámci výuky výtvarné výchovy pořádáme každoročně pro žáky 2. stupně zahraniční pobyty s výtvarným zaměřením – Itálie, Francie, Španělsko.
Od 5. ročníku vyučujeme počítačovou grafiku v dotaci 1 hodiny týdně, od 8. ročníku si ji mohou žáci vybrat jako nepovinný předmět či kroužek.. Škola má dvě počítačové učebny, které využívá nejen při povinné výuce, ale i pro vyplnění volného času žáků v kroužcích. Počítačové učebny jsou připojeny na internet.

bottom of page