top of page

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Web dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je kompletně oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Kontakt na správce webu:


o.sklenarova@zsvodickova.cz

k.tvrznikova@zsvodickova.cz

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení GDPR).

Škola nedisponuje vlastním intranetem ani facebookem

Pověřenec:
Firma I3 Colsuntants, s. r. o., vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 12 6634
K Trninám 945/34, 16300, Praha 6 – Řepy

Dokument ve formátu .pgf ke stažení ZDE

bottom of page