top of page

O škole

Sloučená škola se sídlem ve Vodičkově ulici č. 22 vznikla v září 1998 spojením nejstarší základní školy v Praze v Jindřišské ulici a bývalé Dívčí školy Vodičkova 22. Založení školy v Jindřišské ulici se datuje kolem roku 1358. Zrekonstruovaná budova bývalé farní školy v č. 32 slouží nejmladším žákům. Budova ve Vodičkově 22 byla postavena v letech 1866-1867 v českém novorenesančním slohu na návrh architekte Ignáce Ullmanna a stojí na místě bývalého obecního domu a kovárny..
Výzdoba na budově je provedena ve sgrafitu podle nákresu malíře J. Scheiwla. Na provedení se podílel i J. V. Myslbek, tehdy devatenáctiletý. Pro tehdejší dobu to byla škola veliká. Měla 10 prostorných školních učeben, 5 kabinetů, sborovnu, ředitelnu a ředitelův byt. Velkou pozornost architekt věnoval schodišti a prostorovým chodbám, které vzbuzují do dnešních dnů úctu a obdiv návštěvníků. V roce 1891 byl pražské obci prostřednictvím Josefíny Náprstkové nabídnut darem Pavlikův obraz „Libušin soud“ a Pražská obec jej věnovala škole. Zdobí její schodiště doposud. V současné době budova slouží především pro žáky 2. stupně, je zde však i několik tříd 1. stupně.

Naše pracoviště

Budova Vodičkova 22

Vodičkova
Jindřišská 32.

Budova Jindřišská 32

bottom of page